Na czym polega amortyzacja środków trwałych w firmie?

Koniecznie należy przede wszystkim wiedzieć, że amortyzacja nie będzie obejmowała całego majątku posiadanego przez danego przedsiębiorcę. Amortyzacji środków trwałych będą bowiem podlegały składniki, które stanowią współwłasność lub własność firmy podatnika. Mogły one zostać nabyte albo wytworzone we własnym zakresie. Doskonałym przykładem może być zbudowana hala.

Koniecznie należy również zaznaczyć, że amortyzacja środków trwałych w firmie może dotyczyć także środków użytkowanych w ramach leasingu finansowego. Ponadto trzeba podkreślić, że amortyzacją mogą zostać objęte tylko i wyłącznie składniki, które są zdatne do użytku. Przedsiębiorca nie może zatem rozliczać przez odpisy środków, które nie będą spełniały swojej roli. Nie można także zapomnieć, że amortyzacji będą podlegały tylko i wyłącznie kompletne składniki. Rekomendowane jest dowiedzenie się wcześniej czym są środki trwałe. Jak amortyzować środki trwałe?

Metoda liniowa

Należy mieć świadomość, że jest to podstawowa metoda amortyzacji. Polega ona bowiem na równomiernym rozłożeniu odpisów amortyzacyjnych, które obciążają koszty przedsiębiorstwa w każdym roku w takiej samej wysokości. Należy również zaznaczyć, że odpisy amortyzacyjne są równe praktycznie przez cały okres amortyzowania danego środka trwałego będzie stosowana taka sama amortyzacja. Warto wspomnieć, że przy omawianej metodzie amortyzacji podstawą do naliczania odpisów amortyzacyjnych w każdym roku obrotowym będzie wartość początkowa danego środka trwałego. Z kolei wszystkie stawki amortyzacyjne będą znajdowały się w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych.

Metoda degresywna

Z kolei w przypadku metody degresywnej w pierwszych latach odpisy amortyzacyjne będą wyższe. Warto podkreślić, że stawki amortyzacyjne, które znajdują się w wykazie są mnożone przez współczynnik, który nie jest wyższy niż 2,0 lub 3,0. Ponadto odpisy będą malały, aż do momentu zrównania się odpisów, które są obliczane metodą degresywną z odpisami liczonymi omawianą wcześniej metodą liniową.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here