Rozliczenie PIT-28

Druk PIT-28 rozlicza przychody tych podatników, który zadeklarowali rozliczenie podatku w postaci ryczałtu od przychodów zewidencjonowanych. Rozliczenie to jest korzystne dla podatników prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą albo wspólnicy spółek prawa cywilnego albo spółek jawnych. Zeznanie podatkowe PIT-28 jest także przeznaczony dla podatników, którzy rozliczają przychód z tytułu najmu, dzierżawy, podnajmu i poddzierżawy lub umów cywilnoprawnych o zbliżonym charakterze. Formularz PIT-28 obsługuje dwa działy rozliczeń i należy go wypełniać jako PIT-28 firma i oddzielny PIT-28 za wynajem.

Kto i jak powinien rozliczać PIT-28 lub PIT-28S

PIT-28 2022

Podatnicy mogą złożyć PIT-28 lub PIT-28S za rok 2022 pod warunkiem ze dopełnili obowiązku zgłoszenia. Podatnik może złożyć PIT-28 2022, w czasie gdy:

– złożył zawiadomienie do 20. dnia kolejnego miesiąca po miesiącu, w jakim osiągnął przychód na poczet ryczałtu w danym roku podatkowym, lub też do zakończenia roku podatkowego,pod warunkiem, że pierwszy przychód osiągnął w ostatnim miesiącu roku podatkowego
Zgłoszenia takiego można dokonać poprzez formularz CEiDG-1 drogą internetową.

– kiedy podatnik wpłacił na poczet ryczałtu z tytułem w przelewie lub na formularzu „PIT-28 z tytułu rozliczeń umów najmu, dzierżawy”. Jest to możliwe tylko wtedy, jeżeli jest to pierwsza w konkretnym roku płatność podatku z tego rodzaju działalności i przychodu.

Podatek taki zapłacić trzeba na spersonalizowany mikro rachunek przeznaczony wyłącznie na podatek. Jeżeli we wcześniejszych latach podatnik rozliczał się również ryczałtem i nie deklarował rezygnacji z takiej formuły rozliczenia, opisane zawiadomienie w formie oświadczenia nie jest konieczne.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że formularz PIT 28 dotyczy:

– prowadzących pozarolniczą, jednoosobową działalność gospodarczą z rozliczeniem ryczałtowym
– prowadzących działalność gospodarczą poza rolniczą w formie spółki prawa cywilnego akcjonariuszy fizycznych, bądź też cywilnej spółki jawnej opodatkowanej w formie ryczałtu.
– osoby osiągające przychody z umów najmu, dzierżawy lub innych o zbliżonym charakterze.

Do kiedy rozliczyć PIT-28?

PIT 28

Ze względu na wejście w życie nowych przepisów Polskiego Ładu dokonała się również zmiana dotycząca terminów składania wybranych rozliczeń rocznych podatku PIT. W związku z tymi zmianami deklaracja zryczałtowana PIT-28 od roku 2023 może być złożona w tym samym czasie co PIT-37, czyli do końca kwietnia. Z uwagi na dni ustawowo wolne od pracy w roku 2023 roku deklaracje mogą być złożone do dnia 2 maja.

Ważnym jest fakt, że na PIT-28 niema możliwości rozliczenia się wspólnie z małżonkiem lub jako samotny rodzic lub opiekun. Ryczałt wyklucza takie kombinacje rozliczeń podatkowych. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy zryczałtowane opodatkowanie obejmuje przychody z najmu lub dzierżawy albo umów cywilnoprawnych zbliżonych do wspomnianych. Deklarujący rozliczenie ryczałtowe na PIT-28 nie mogą rozliczyć kosztów uzyskania swoich przychodów. Tę różnicę rekompensuje teoretycznie obniżona stawka podatku oraz odliczenia np. ZUS czy abolicji podatkowej.

PITax.pl to intuicyjny program do rozliczania z Urzędem Skarbowym

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here