pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo jest zaliczane do zawodów medycznych, które można uprawiać w naszym kraju jedynie po uzyskaniu stosownego dyplomu uczelni wyższej. Studia mają charakter dwustopniowy (3-letnie studia licencjackie oraz 2-letnie magisterskie) i są realizowane zarówno przez publiczne szkoły wyższe (uniwersytety medyczne), jak i prywatne. Przykładem tej ostatniej może być między innymi Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie. Zatem, jak w naszym kraju wygląda rekrutacja na studia pielęgniarskie? Jak wyglądają studia, które pozwalają na uzyskanie tytułu pielęgniarki lub pielęgniarza?

Pielęgniarstwo studia – jak wyglądają w Polsce?

Jak już wspominaliśmy, studia pielęgniarskie I stopnia mogą być realizowane w formie dziennej lub zaocznej zarówno przez uczelnie publiczne, jak i prywatne. Ich ukończenie wiąże się z uzyskaniem dyplomu oraz tak zwanego numeru Prawa Wykonywania Zawodu Pielęgniarki/Pielęgniarza (PWZP). Dysponowanie powyższym dokumentem jest warunkiem możliwości zatrudnienia się w jakimkolwiek podmiocie realizującym świadczenia medyczne. 

Studia pielęgniarskie obejmują zajęcia teoretyczne w postaci wykładów, praktyczne realizowane na oddziałach szpitalnych oraz obowiązkowe praktyki wakacyjne. W toku kształcenia są realizowane przedmioty z zakresu podstawowych nauk medycznych (na przykład anatomii, biochemii, czy też fizjologii), nauk społecznych (na przykład psychologii i socjologii), podstaw opieki pielęgniarskiej oraz specjalistycznej. Podobny program oferuje pielęgniarstwo zaoczne, czyli realizowane w trybie zajęć weekendowych oraz popołudniowych.   

Wiele uczelni medycznych ma również w swojej ofercie studia pielęgniarskie II stopnia, które umożliwiają na uzyskanie tytułu magistra. Ich ukończenie pozwala na podniesienie swoich kwalifikacji oraz uzyskanie możliwości dalszego kształcenia na przykład na studiach III-stopnia (doktoranckich). 

Pielęgniarstwo studia – proces rekrutacji

Na studia pielęgniarskie mogą się rekrutować osoby, które dysponują świadectwem maturalnym oraz nie mają przeciwwskazań medycznych do pracy w zawodzie. Polskie uczelnie dopuszczają również możliwość przyjmowania na studia obcokrajowców. Muszą oni jednak przedstawić dokumenty poświadczające legalność ich pobytu w naszym kraju oraz znajomość języka polskiego. Więcej o procesie rekrutacji można przeczytać na stronach konkretnych uczelni mających w swojej ofercie studia pielęgniarskie – na przykład https://mum.edu.pl/, która jest witryną Mazowieckiej Uczelni Medycznej w Warszawie. Co warte zaznaczenia, wspomniana uczelnia dopuszcza możliwość wysłania zgłoszenia w formie elektronicznej. 

Słowem zakończenia, studia pielęgniarskie są bardzo wymagające, ale dają możliwość uzyskania bardzo przyszłościowego i perspektywicznego zawodu. W zależności od możliwości finansowych oraz czasowych warto realizować je w trybach stacjonarnych bądź też zaocznych. Osoby chcące dalej się rozwijać w zawodzie powinny też pomyśleć o rozpoczęciu studiów magisterskich, które są kolejnym po licencjacie etapem edukacji pielęgniarki lub pielęgniarza.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here