Czy ochrona środowiska to ścieżka kariery z perspektywami

Do kwestii ochrony środowiska przywiązuje się z roku na rok coraz większą wagę. Nie tylko instytucje rządowe, ale coraz częściej również firmy zatrudniają ekspertów w tej dziedzinie. Czy jest to ścieżka kariery dla każdego? Jakie są perspektywy znalezienia dobrze płatnej pracy? Podpowiadamy.

Czym zajmuje się specjalista ds. ochrony środowiska?

Osoba zatrudniona na stanowisku specjalisty ds. ochrony środowiska wykonuje zadania powierzone przez firmę lub instytucję w której pracuje. Większość obowiązków dotyczy kwestii bezpośrednio związanych z ekologią. Głównie dotyczy to wpływu konkretnych inwestycji na środowisko naturalne. Specjalista szacuje to w jaki sposób konkretne działania wpłyną na okolicę, teren i przyrodę. Następnie wykonuje określone pomiary, korzysta z ustaw prawnych i na podstawie tego szacuje potencjalne koszty jakie musi ponieść firma. Na koniec swojej pracy opiniuje i wydaje zalecenia. W ramach swoich obowiązków bierze także aktywny udział w kontrolach środowiskowych i często pracuje również w terenie.

Specjalista ds. ochrony środowiska to osoba, która musi aktywnie monitorować zmieniające się przepisy prawne oraz kontrolować wszelkie działania firmy lub instytucji pod kątem ich przestrzegania. Jeśli zachodzi taka potrzeba to zajmuje się także uruchomieniem procedur mających na celu dostosowanie przedsiębiorstwa do nadchodzących zmian w prawie. Bardzo często taki pracownik w trakcie swojego dnia pracy szczegółowo analizuje procesy produkcyjne i operacyjne. Następnie stara się wskazać pomysły, które pomogą zminimalizować negatywny ich wpływ na środowisko naturalne. Najczęściej inicjuje procedury dotyczące wdrożenia nowych technologii, na przykład w postaci nowoczesnych maszyn, które w trakcie procesu wytwarzania produktów wydzielają mniej szkodliwych związków chemicznych.

Dla kogo kariera w ochronie środowiska?

Ochrona środowiska to kierunek często wybierany przez osoby, które interesują się biologią, chemią i fizyką. Osiągnięcie specjalizacji wymaga jednak ciężkiej pracy na studiach. Osoba, która chce pracować na stanowisku eksperta w jednej z dziedzin związanych z ekologią musi być gotowa na to, że przyswajanie wiedzy dotyczy bardzo szerokiej sfery dziedzin. Nie jest to więc tylko kierunek dla osób, które chcą skupić się tylko i wyłącznie na poznawaniu tajników wiedzy biologiczno-przyrodniczej. W trakcie wieloletniej nauki trzeba posiąść informacje i umiejętności także z zakresu ekonomii, prawa, a nawet analizy technicznej i nowych technologii.

Jakie są perspektywy na znalezienie pracy po ochronie środowiska?

Należy przygotować się na to, że zaraz po zakończeniu nauki nie zawsze natychmiast uda się znaleźć dobrze płatną pracę. Wynika to z tego, że firmy chętniej zatrudniają osoby z doświadczeniem. Warto więc w trakcie studiów albo po ich zakończeniu udać się na płatny staż, aby zdobyć niezbędną wiedzę i praktyczne umiejętności. Na wysokie zarobki mogą liczyć osoby z odpowiednim przygotowaniem merytorycznym i praktycznym. Dlatego ciekawą opcją są dodatkowe kursy i szkolenia, które pozwalają wdrożyć w tajniki pracy w konkretnej branży.

Zapotrzebowanie na specjalistów i ekspertów ds. ochrony środowiska jest bardzo duże. Pracę można znaleźć między innymi w branżach takich jak budownictwo, służba zdrowia, przemysł oraz rolnictwo. Tacy pracownicy potrzebni są także w różnego rodzaju prywatnych i rządowych instytucjach badawczych i laboratoriach. Aby znaleźć dobre stanowisko pracy warto uważnie śledzić najważniejsze, internetowe portale ogłoszeniowe, na przykład pod adresem https://www.gowork.pl/praca/ochrona-srodowiska;st łatwo znaleźć dużą liczbę atrakcyjnych ofert.

Ze względu na często zmieniające się przepisy prawne oraz coraz bardziej rygorystyczne uwarunkowania środowiskowe, przedsiębiorstwa muszą korzystać z usług firm konsultingowych specjalizujących się w ochronie środowiska. Znalezienie zatrudnienia w takiej instytucji jest świetnym sposobem na to, aby zdobyć doświadczenie zaraz po studiach.

Jakie są perspektywy rozwoju po ochronie środowiska?

Osoba, która zaczyna swoją karierę po ochronie środowiska może skupić się na tym, aby zrobić specjalizację w wąskiej dziedzinie. Jeśli uda jej się zdobyć miano eksperta to może liczyć na bardzo dobre zarobki. Obserwując rozwój rynku, można zaobserwować, że bardzo prężnie rozwija się przemysł związany z odnawialnymi źródłami energii. Powstają nowe urządzenia, które są jeszcze bardziej ekologiczne i zaawansowane technologicznie. Otwierają się nowe firmy, które specjalizują się zarówno w montażu fotowoltaiki, jak i produkcji komponentów i sprzętu do tych celów. Otwiera to tym samym perspektywy na większe zapotrzebowanie na ekspertów w tej dziedzinie.

Wiele osób po ochronie środowiska wybiera ścieżkę rozwoju związaną z edukacją. Tutaj również można zaobserwować zwiększone zapotrzebowanie na ekspertów. Muszą się oni wyróżniać dużą wiedzą z zakresu kształtowania właściwych postaw zgodnych z zasadami ekologii. Zatrudnienie w takim przypadku można znaleźć w organizacjach pozarządowych, prywatnych przedsiębiorstwach oraz placówkach oświatowych. Zwiększoną szansę na taką karierę mają zwłaszcza osoby, które przez lata zdobyły duże doświadczenie w różnego rodzaju firmach i korporacjach.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here