Adwokat Kartuzy

Kończąc studia prawnicze absolwent potocznie nazywany jest “prawnikiem”. Adwokatem natomiast zostaje prawnik, który zda egzamin na aplikację oraz tę aplikację odbędzie. Zawód adwokata jest regulowany prawnie odpowiednią ustawą. Z racji tego, że prawo jest niezwykle obszerną dziedziną adwokat kartuzy specjalizuje się w wąskiej, wybranej dziedzinie. Może m.in. reprezentować swojego klienta, doradzać mu, pisać pisma, opinie, akty, umowy.

Dziedziny prawa, w jakich może specjalizować się adwokat

Są to między innymi: prawo cywilne, prawo karne, prawo rodzinne, prawo spadkowe, prawo gospodarcze, prawo pracy. Prawo cywilne reguluje stosunki głównie majątkowe, ale i niemajątkowe między równymi sobie podmiotami prawa. W praktyce chodzi o wszelakie cywilne sprawy, jakie adwokat kartuzy może wspomóc np. kwestie plagiatu, brak płatności alimentów, wsparcie przy obrocie nieruchomościami, wsparcie przy ogłaszaniu upadłości konsumenckiej. Prawo karne to przepisy określające czyny zabronione i odpowiednie kary za dopuszczenie się takich czynów. Specjalista może tu wspomóc w kwestii zarówno samego procesu jak i w postępowaniu wykonawczym – przygotowanie odpowiedniego wniosku czy udział w czynnościach procesowych. Wszelkie sprawy dotyczące rodziny a więc sprawy takie jak: małżeństwa, rozwody, ubezwłasnowolnienia, ustalenia alimentów, ograniczenia władzy rodzicielskiej czy ustanowienie kurateli to zadania jakie stoją przed adwokat kartuzy w kwestii prawa rodzinnego. Prawo spadkowe obejmuje kwestie m.in. dziedziczenia i podziału majątku. Natomiast w prawie gospodarczym adwokat kompleksowo obsługuje podmioty gospodarcze, zarówno te małe, jednoosobowe, średnie jak i duże. Aktualnie coraz częstsze są sprawy wchodzące w zakres prawa pracy, a więc m.in. spory między pracownikiem a pracodawcą. Pracownicy są coraz bardziej świadomi swoich praw, chcą o nie walczyć.

Rozwód a alimenty na byłego małżonka

Alimenty mogą być przyznane nie tylko na dziecko, ale i na rodzica czy małżonka po rozwodzie. W przypadku tej ostatniej kwestii, wpływ ich na istnienie oraz wysokość ma to, z czyjej winy rozwód zostanie orzeczony (jednej ze stron, obu, bądź żadnej). Sąd może przyznać alimenty małżonkowi, który jest poszkodowany (wina jednej ze stron) – a o to walczy w sądzie adwokat kartuzy. W innych przypadkach nie stosuje się takich praktyk. Obowiązku tego można uniknąć, jeśli zobowiązany udowodni, że nie jest w stanie płacić ponieważ nie zarabia wystarczająco. Może też próbować udowodnić, że były małżonek jest niechętny do pracy, co może skutkować zmniejszeniem bądź nie przyznaniem alimentów w ogóle.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here