ENGLISH
Home O nas Kontakt Prawo Linki Galeria Publicystyka Historia Pobierz Rss KOMITET WYBORCZY PARTIA ZIELONI 2018/03/25
Partia Zielonych 2004
wesprzyj naszaangażuj się
MENU
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoAby założyć konto, wypełnij e-deklarację członka/członkini lub sympatyka/sympatyczki.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Home « Dokumenty « Stanowiska Rady Krajowej « Zieloni: Spójna polityka transportowa – ratunek przed katastrofą
Partia Zieloni zaapelowała w liście otwartym do Pana Premiera Donalda Tuska i minister Elżbiety Bieńkowskiej o radykalną zmianę polskiej polityki transportowej. Zdaniem Zielonych musi ona zapewniać długofalową wizję rozwoju zrównoważonego transportu, zwłaszcza kolejowego i miejskiego. Szansę na rozwój zapewnią środki unijne przewidziane na lata 2014-2020, pod warunkiem, że polski rząd będzie potrafił z tej okazji skorzystać.

- Najwyższy czas, aby naprawić zaniedbania z ostatnich dwóch dekad. Brakuje spójnej strategii rozwoju transportu, w tym kolejowego, za co odpowiedzialność ponosi w dużej mierze rząd Donalda Tuska, który realizował planową politykę zaniedbywania kolei. Aż dwie trzecie środków zostało przeznaczonych na transport drogowy, podczas gdy proporcje powinny być odwrotne – oceniła Agnieszka Grzybek, przewodnicząca Partii Zieloni. – Przeznaczenie 60 proc. środków z funduszy unijnych na kolej i transport miejski, przygotowanie odpowiedniej liczby dobrych jakościowo projektów kolejowych i i usprawnienie procesu inwestycyjnego, radykalne zwiększenie środków publicznych na kolej i transport miejski oraz zmniejszenie stawek dostępu do torów to powinny być priorytety nowej, zgodnej z unijną strategii zrównoważonego rozwoju transportu.

- Od ponad 20 lat państwo polskie skąpi nakładów na utrzymanie i remont torów i innej infrastruktury. Wydatki na kolej są od 1995 roku wielokrotnie niższe niż średnia z państw OECD. Spowodowało to katastrofalną degradację infrastruktury kolejowej i w konsekwencji, zamykanie lokalnych połączeń, postępujące wydłużanie czasu podróży oraz pogorszenie się bezpieczeństwa. Według oficjalnych danych Europejskiej Agencji Kolejowej Polska znajduje się w Unii Europejskiej na niesławnym drugim miejscu, jeśli chodzi o liczbę ofiar śmiertelnych na kolei, przekraczając średnią z innych państw UE prawie pięciokrotnie! – alarmuje Adam Ostolski, przewodniczący Partii Zieloni. – Odpowiednie nakłady na kolej to także stworzenie ludziom z mniejszych ośrodków szansy na dojazd na studia czy do pracy oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych spowodowanych przez transport. Wydatki na kolej to inwestycja w nasze bezpieczeństwo i przyszłość.

****************************


Transportowa katastrofa – Zieloni o polskiej polityce transportowej


Partia Zieloni domaga się, by rząd przeszedł od słów do czynów i naprawdę zaczął wspierać zrównoważony transport celem uniknięcia społecznej, gospodarczej i ekologicznej katastrofy w perspektywie kilku lat.

Zgodnie z publicznymi zapowiedziami byłego już ministra transportu Sławomira Nowaka obecna kadencja rządu miała upływać pod hasłem „Kolej na kolej”. Eter, papier i Internet zniesie wszystko, gorzej z polskim systemem transportowym – tutaj, niestety, wciąż obowiązuje hasło „wszystko po staremu”, co oznacza brak dalekosiężnej wizji, niezgodność z celami unijnymi i wspieranie najbardziej szkodliwego dla ludzi i środowiska transportu drogowego. Partia Zieloni stanowczo domaga się realizacji szumnych zapowiedzi oraz wdrożenia rozwiązań, które w innych krajach są normą.

Transport drogowy generuje najwięcej negatywnych kosztów zewnętrznych, które ponosić musi całe społeczeństwo, takich jak wypadki, zanieczyszczenia powietrza, emisja CO2, korki, hałas (same koszty wypadków to rocznie 8-10 miliardów złotych, które obciążają w zdecydowanej większości budżet państwa!). Powoduje on też największe szkody w przyrodzie, krajobrazie i tkance miejskiej, także ze względu na największe wymogi przestrzenne. Jednocześnie motoryzacja indywidualna jest promowana i dotowana przez państwo kosztem najbardziej przyjaznego środowisku transportu kolejowego i publicznego.

Niestety, kryzys kolei w Polsce jest faktem: w czasie, gdy w Europie Zachodniej co roku wzrastają przewozy pasażerskie, Polska, przy swoim bardzo dobrym ukształtowaniu terenu dla rozwoju zrównoważonego transportu szynowego, osiąga kolejne minima przewozowe. Katastrofie przewozów pasażerskich towarzyszy identyczny proces w przewozach towarowych: w tym roku prawdopodobnie po raz pierwszy udział procentowy w przewozach kolejowych towarów spadnie poniżej średniej unijnej. W 2004 roku udział ten był w Polsce dwa razy wyższy! Ponadto, według oficjalnych danych PKP PLK, 32 proc. sieci kolejowej jest w stanie niezadowalającym, co powoduje, że cechuje się ona niskimi prędkościami na tle pozostałych państw UE: średnia prędkość handlowa pociągów towarowych w Polsce w I półroczu 2012 roku wyniosła 25,75 km/h, wobec średniej unijnej ponad 50 km/h. Niestety, w przemysłowym centrum Polski, skąd wyprawia się blisko 60 proc. pociągów, czyli na Śląsku, jest jeszcze gorzej: przeciętna prędkość handlowa pociągu towarowego wynosi tam 7-8 km/h, czyli mniej niż w 1948 roku!

Wiele nieprawidłowości w polskim transporcie zasługuje na potępienie, ale to przede wszystkim najbliższe 7 lat będzie kluczowe, jeśli chodzi o zrównoważony rozwój polskiego transportu – lub jego brak. Dlatego Partia Zieloni domaga się od rządu choćby częściowego naprawienia błędów i zaniedbań ostatnich dwóch dekad (kiedy spójna strategia dotycząca transportu właściwie nie istniała), zwłaszcza przy pomocy funduszy unijnych na lata 2014-2020. Żeby to stało się możliwe, konieczne jest jednak radykalne przedefiniowanie priorytetów, odejście od bylejakości i mocne wsparcie najbardziej przyjaznego rodzaju transportu – kolei. W szczególności oznacza to:

1. Przeznaczenie 60 proc. środków z funduszy europejskich na kolej i transport miejski: w obecnej perspektywie budżetowej polski rząd realizował i realizuje planową politykę zaniedbywania kolei, czego wyrazem jest przeznaczenie 2/3 środków na transport drogowy. Co więcej, w 2012 roku podjął nawet próbę przeniesienia 1,2 miliarda euro z kolei na drogi, argumentując, że na kolei tych pieniędzy nie uda się wydać. (Na szczęście Komisja Europejska nie zgodziła się na to i w efekcie środki te są obecnie wydatkowane na dodatkowe projekty kolejowe, które jakoś udało się znaleźć.). To się musi zmienić w latach 2014-2020, kiedy do dyspozycji Polskie będzie około 8 mld euro z Funduszu Spójności oraz instrumentu „Łącząc Europę”. Proporcje powinny być 60/40 na korzyść kolei i zrównoważonego transportu miejskiego.

2. Przygotowanie odpowiedniej liczby projektów kolejowych i usprawnianie procesu inwestycyjnego: w ostatnich latach projekty kolejowe nie były dostatecznie przygotowane, proces inwestycyjny zaczynał się zbyt późno, a w jego trakcie piętrzyły się problemy, które można było zawczasu wyeliminować, gdyby rząd wykonał porządną robotę. Skutkowało to (i wciąż skutkuje) opóźnieniami w realizacji inwestycji kolejowych, czego sztandarowym przykładem jest linia Warszawa-Gdańsk. Także główny beneficjent funduszy na kolej, czyli PKP PLK, miał wiele trudności natury organizacyjnej z absorpcją środków. W latach 2014-2020 taka fuszerka nie może mieć miejsca, także z powodu ryzyka utraty środków w wypadku braku dostatecznej liczby dobrych projektów, jak będzie to miało miejsce w przypadku instrumentu „Łącząc Europę”.

3. Radykalne zwiększenie środków publicznych przeznaczanych na kolej i transport miejski oraz zmniejszenie stawek dostępu do torów: po 1989 roku publiczne nakłady na infrastrukturę kolejową były corocznie o połowę niższe w porównaniu do wymaganego minimum na utrzymanie, co skutkowało zamykaniem linii i ograniczeniami prędkości ze względów bezpieczeństwa. Obecna polityka „oszczędności” na kolei – poza katastrofalnymi wypadkami – skutkuje pomysłami likwidacji kolejnych tysięcy linii kolejowych, mimo że w ciągu ostatnich 20 lat długość sieci została już zmniejszona z 26 000 km do 19 000 km. Partia Zieloni sprzeciwia się tak krótkowzrocznej polityce i wzywa rząd do zapewnienia PKP PLK odpowiedniej ilości środków celem utrzymania istniejącej sieci kolejowej oraz jej stopniowej modernizacji. Skąpstwo państwa powoduje, że wypadków jest więcej, a stawki dostępu do torów są w Polsce bardzo wysokie (wyższe niż średnia unijna i np. w Niemczech), gdyż PKP PLK nie ma za co utrzymać torów w odpowiednim stanie. Skutkuje to zmniejszaniem się konkurencyjności kolei i odpływem ludzi i towarów na drogi (w większości darmowe!). Dlatego Partia Zieloni z zadowoleniem przyjęła wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który w maju tego roku przyznał rację Komisji Europejskiej i zobowiązał Polskę do obniżenia opłat za dostęp do infrastruktury. Według Partii Zieloni opłaty te powinny zostać obniżone o co najmniej 50 proc., a wkład ze strony budżetu państwa – odpowiednio wzrosnąć.

4. Stworzenie strategii zrównoważonego rozwoju transportu z prawdziwego zdarzenia i zgodnego ze strategią unijną: obecny rządowy projekt Strategii Rozwoju Transportu do roku 2020 jest zaledwie poprawnym opisem stanu istniejącego. W istocie plan ten nie pełni funkcji wynikającej ze swojej nazwy, gdyż nie jest planem, nie zawiera żadnych wytycznych i wymogów dotyczących organizacji przewozów, zwłaszcza w kontekście przejścia w kierunku transportu bardziej zrównoważonego. Ponadto brak jest jakiejkolwiek refleksji autorów planu nad złożonymi uwagami w trakcie konsultacji społecznych. Niestety, plan całkowicie rozmija się też ze strategią unijną: w Białej Księdze dotyczącej transportu, przyjętej przez Komisję Europejską w 2011 roku, jasno wskazano, że rola transportu kolejowego powinna się zwiększać (do osiągnięcia 50 proc. w przewozach towarowych w 2050 roku), a transport zmotoryzowany powinien całkowicie wyeliminować paliwa kopalne w perspektywie do 2050 roku. Polski rząd, niestety, nie bierze tego w ogóle pod uwagę, zamiast tego głosząc tezy o ponoć nieuniknionym wzroście przewozów drogowych.

Partia Zieloni apeluje do Pani Minister Elżbiety Bieńkowskiej i Pana Premiera Donalda Tuska o radykalną zmianę polskiej polityki transportowej: musi ona zapewniać długofalową wizję rozwoju zrównoważonego transportu, zwłaszcza kolejowego i miejskiego. Rząd się zmieni, a system transportowy pozostanie na najbliższe 20-30 i więcej lat, dlatego czas zerwać z obecnym krótkowzrocznym promowaniem szkodliwej motoryzacji indywidualnej kosztem całego społeczeństwa i środowiska naturalnego.Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Siedziba biura krajowego Partii Zieloni:
ul. Marszałkowska 1 lok. 160
00-624 Warszawa
e-mail: biuro@zieloni2004.pl

www.partiazielonych.pl | www.zieloni2004.pl
15,390,432 Unikalnych wizyt