ENGLISH
Home O nas Kontakt Prawo Linki Galeria Publicystyka Historia Pobierz Rss KOMITET WYBORCZY PARTIA ZIELONI 2018/05/23
Partia Zielonych 2004
wesprzyj naszaangażuj się
MENU
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoAby założyć konto, wypełnij e-deklarację członka/członkini lub sympatyka/sympatyczki.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Home « Publicystyka i Media « Warto przeczytać « dr Aleksandra Łukaszewicz-Alcazar: o dochodzie minimalnym (obywatelskim)
dr Aleksandra Łukaszewicz-Alcazar o dochodzie minimalnym (obywatelskim)

"Mówiąc o uniwersalnym dochodzie podstawowym mam na myśli dochód wypłacany przez rząd, o określonej wysokości, płatny w regularnych okresach czasu każdemu dorosłemu obywatelowi i obywatelce. Środki są wypłacane na ustalonym poziomie niezależnie, czy dana osoba jest bogata czy biedna, żyje samodzielnie czy wspólnie z innymi, chce czy nie chce pracować. W większości wersji - zwłaszcza w mojej - zagwarantowane są nie tylko obywatelom i obywatelkom, ale także wszystkim posiadającym prawo stałego pobytu. Uniwersalny dochód podstawowy jest nazywany , ponieważ stanowi on podstawę, na której można bezpiecznie polegać, materialną podstawę, na której można stabilnie oprzeć życie. Jakikolwiek inny dochód - czy to w gotówce, czy w innej formie, niezależnie czy pochodzący od z pracy czy oszczędności, z rynku czy od państwa - może być do niego swobodnie dodawany" - Philippe Van Parias, 2000

Wizja społeczeństwa roztaczana przez Zielonych opiera się na ideałach wolności i równości, wydajności i współpracy . Wszyscy stanowimy integralną część Ziemi i powinniśmy mieć zapewniony dostęp do podstawowych dóbr, zapewniających przeżycie. Zapewnienie środków koniecznych do życia każdemu obywatelowi i obywatelce powinno leżeć w gestii państwa. Z tego względu Zieloni optują za wprowadzeniem Dochodu Obywatelskiego (zwanego też Podstawowym lub Gwarantowanym).

Dochód Obywatelski to zasada, zgodnie z którą każdy mężczyzna, kobieta i dziecko powinni otrzymywać (tygodniowo lub miesięcznie) środki finansowe na pokrycie podstawowych potrzeb w zakresie wyżywienia, benzyny, ubrania, mieszkania (zastępując także istniejący, niewydolny system opieki społecznej). Środki te powinny być wolne od podatku i wypłacane jednostkom bezwarunkowo, niezależnie od wykonywanej bądź nie ponadto pracy zarobkowej. Koncepcja Dochodu Obywatelskiego jest wynikiem perspektyw anty-neoliberalnych, które zamiast koncentrować się na wzroście gospodarczym, zwracają uwagę raczej na zrównoważony, sprawiedliwy i ekologiczny rozwój społeczny (rekomendowane wskaźnik poziomu rozwoju społecznego to HDI - Human Development Index i HPI - Human Poverty Index).

Współczesne rozwinięte społeczeństwa znaczenie ograniczyły swoją zależność od siły i czasu produkcyjnej pracy ludzkiej, na rzecz komputerów, sieci, procesów automatycznych. Z tego względu elementy, które nie mogą zostać zmechanizowane lub zaprogramowane, jak wiedza, kreatywność i wyobraźnia, odgrywają coraz większą rolę w tworzeniu wartości. Tworzenie zrównoważonego społeczeństwa wymaga redefinicji pojęcia pracy i pojęcia dobrobytu. Dobrobyt oznacza nie tylko pieniądz funkcjonujący w wymianie handlowej, materialne bogactwo i tradycyjną "pracę produkcyjną". Także aktywności kulturalne, polityczne, rodzinne, artystyczne, wspólnotowe i wolontaryjne stanowią źródła dobrobytu i formy wartościowej pracy. Idea "pełnego zatrudnienia" powinna zostać zatem zastąpiona ideą "pełnej aktywności" w horyzoncie zielonego, opartego na wiedzy społeczeństwa.

Neoliberalna koncentracja na wzroście gospodarczym, grabieżczo nastawiona w stosunku do zasobów (naturalnych, pracy, czasu, kapitału), prowadzi stopniowo do ich wyczerpania się - zanieczyszczenia środowiska, wyczerpania się złóż naturalnych, uprzedmiotowienia ludzi. Z tej perspektywy wprowadzenie Dochodu Obywatelskiego sprzyja oszczędnemu gospodarowaniu zasobami i alternatywnym formom pracy, nie opartym na materialnym bogactwie i płatnych formach pracy.

Dochód Obywatelski:

- zapewnia równy podział podstawowych dóbr

- sprzyja elastyczności rynku pracy

- promuje alternatywne formy pracy i zatrudnienia

- redefiniuje pojęcie pracy

- rozwiązuje problemy związane z niewydolna opieką społeczną, z pracą domową kobiet, z okresową utratą pracy

- wzmacnia autonomię i niezależność jednostki od instytucji i korporacji

Dochód Obywatelski zapewnia długoterminowe bezpieczeństwo ekonomiczne obywateli i obywatelek, co pozwala zabezpieczać także inne prawa demokratyczne.

Oto kilka argumentów przemawiającym za wprowadzeniem Dochodu Obywatelskiego:

* zwiększenie autonomii obywateli i obywatelek

"Prawdziwa wolność" oznacza generalnie zdolność i możliwość robienia w życiu tego, co się chce (z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z elementarnej zasady nie krzywdzenia innych). Wraz ze wprowadzeniem Dochodu Podstawowego każdy obywatel i obywatelka będą w stanie negocjować warunki podejmowanych przez siebie płatnych czy wolontaryjnych aktywności w społeczeństwie i w ekonomii. Możliwe staje się wtedy zrównoważenie płatnego zatrudnienia, wolontaryjnej pracy na rzecz wspólnoty i rodziny oraz aktywności w obszarze sztuki, kultury, polityki, itp. Dochód Obywatelski umożliwi jednostkom łatwiej odrzucać relacje społeczne, opresyjne względem ich wewnętrznej autonomii lub które są związane z niebezpiecznymi, niezdrowymi czy niszczącymi warunkami. (Paterman, 2003)

* równouprawnienie płci

Dwa czynniki mają szczególne wpływ na większą ekonomiczną niepewność kobiet niż mężczyzn. Kobiety nadal w większości przypadków są osobami odpowiedzialnymi za opiekę nad dziećmi i często muszą rezygnować ze swojego życia zawodowego lub je dopasowywać do potrzeb rodziny. Ponadto kobiety nadal zarabiają mniej niż mężczyźni z tym samym wykształceniem na tym samym stanowisku. Dochód Obywatelski zmieniłby pojmowanie pełnego obywatelstwa jako koniecznie powiązanego z zatrudnieniem, co historycznie było wymierzone przeciwko kobietom. Dochód Obywatelski umożliwiłby także obywatelom-mężczyznom zredukować godziny swojej pracy i uzyskać lepszą równowagę pomiędzy pracą a życiem wspólnotowym i rodzinnym.

* polityczna inkluzja

Dochód Obywatelski zapewnia niezbędną podstawę dla efektywnej politycznej partycypacji wszystkim obywatelom i obywatelkom, zarówno środki, jak i czas umożliwiające aktywność polityczną. Wprowadzenie Dochodu Obywatelskiego przyczyni się do uczynienia politycznej reprezentacji społeczeństwa bardziej demokratyczną i zróżnicowaną.

* stabilność i spójność społeczna

Dochód Podstawowy zachęca grupy jednostek do wprowadzania nowych form życia wspólnotowego. Nowe sieci społeczne, funkcje wolontaryjne oraz grupy wzajemnego wsparcia i współzależności mogą wówczas kwitnąć.

* ekonomiczna wydajność

Wraz z wprowadzeniem Dochodu Obywatelskiego każdy obywatel i obywatelka będą wolni do bycia niezatrudnionymi. Będę mogli, w każdym momencie swojego życia założyć firmę, porzucić pracę na rzecz edukacji, pojąc kursy doszkalające czy zmienić branżę. Taka sytuacja bardziej by sprzyjała współczesnemu rynkowi, coraz bardziej opartemu na wiedzy i przedsiębiorczości.

Przykłady implementacji Dochodu Obywatelskiego:

Portugalia jest krajem najbliższym pełnej implementacji dochodu obywatelskiego, ponieważ rząd portugalski zagwarantował minimalny dochód jako prawo przysługujące każdemu obywatelowi i obywatelce w 1997 roku. System stanu Alaska gwarantuje każdemu obywatelowi i obywatelce udział w państwowych zasobach ropy (Alaska Permanent Fund Dividend). Miasta Dauphim, Manitoba, Canada przeprowadziły eksperymentalnie roczny program dochodowy w latach 70-tych.

Partie popierające wprowadzenie Dochodu Obywatelskiego:

W wielu innych krajach istnieją partie argumentujące na rzecz wprowadzenia takiego systemu, takie jak: Partia Zielonych w Kanadzie, Partia Zielonych w Anglii i Walii, Partia Zielonych w Szkocji, Duńska Partia Mniejszości, kanadyjska Action Party, belgijska Vivant, a ostatnio także Szkocka Partia Narodowa oraz Nowozelandzka Partia Demokratyczna.

Orędownicy koncepcji Dochodu Obywatelskiego:

Światowym, najbardziej znanym orędownikiem wprowadzenia Dochodu Obywatelskiego jest belgijski ekonomista Philippe van Parijs. Wśród innych należy wymienić: Keitha Rankina z Nowej Zelandii, Andre Gorz’a z Francji, Saar Boerlage z Holandii, Eduardo Suplicy z Brazylii, Osmo Soininvaara z Finlandii, Gunnara Adler-Karlsona z Szwecji, Herwig Bűchele z Austrii, Gőtz W. Werner z Niemiec, Dieter Althaus z Niemiec, Daniel Raventōs z Hiszpanii, Hans A. Pestalozzi z Szwajcarii, Ayse Bugra z Turcji i Charles Murray ze Stanów Zjednoczonych.

Za wprowadzeniem Dochodu Obywatelskiego argumentują także zwycięzcy Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, tacy jak: Paul Samuelson, James Tobin, Herbert Simon, James Meade, Robert Solow.

Martin Luther King Jr. w swojej ostatniej książce z 1967 roku Where Do We Go From Here: Chaos or Community? napisał:„Jestem teraz przekonany, że najprostsze rozwiązania są najbardziej skuteczne – rozwiązaniem problemu biedy jest zaradzenie mu u samego źródła poprzez wprowadzenie zagwarantowanego dochodu”.

Marshall Brain w esejach Robotic Nation proponuje system zbliżony do zagwarantowanego dochodu podstawowego. Argumentuje on, że postępujący proces automatyzacji pracy stopniowo doprowadzi do zmniejszenia zapotrzebowania na pracę ludzką, więc ażeby zachować równowagę ekonomiczną niezbędne będzie wprowadzenie rocznego stypendium.

Podobny argument wysuwa Jeremy Rifkin w książce The End of Work.

Możliwe sposoby pozyskania funduszy na cele Dochodu Obywatelskiego:

• podatek dochodowy

• podatek konsumpcyjny

• podatek od dziedziczenia

• podatek od luksusu

• podatek od zanieczyszczenia środowiska

• podatek od ziemi i zasobów naturalnych

• eliminacja nieskutecznej opieki społecznej

• opłaty z państwowych monopoli

• podatek Tobina

• podatek od technologii
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Siedziba biura krajowego Partii Zieloni:
ul. Marszałkowska 1 lok. 160
00-624 Warszawa
e-mail: biuro@zieloni2004.pl

www.partiazielonych.pl | www.zieloni2004.pl
15,647,463 Unikalnych wizyt