ENGLISH
Home O nas Kontakt Prawo Linki Galeria Publicystyka Historia Pobierz Rss KOMITET WYBORCZY PARTIA ZIELONI 2018/02/24
Partia Zielonych 2004
wesprzyj naszaangażuj się
MENU
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoAby założyć konto, wypełnij e-deklarację członka/członkini lub sympatyka/sympatyczki.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Home « Publicystyka i Media « Warto przeczytać « Gawlik: Czy wielkie elektrownie węglowe chcą działać poza prawem?
Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA oraz Fundacja Ekologiczny Serwis Prawny zarzucają błędy w procedurze planowania nowego bloku Elektrowni Turów oraz mówią o zagrożeniach z tego wynikających.

Obie organizacje prześledziły i dokonały oceny decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy nowego bloku Elektrowni Turów oraz procedury jej wydawania przez Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni. Nowy blok, o mocy 460 MW, jest jedną z największych energetycznych inwestycji planowanych w województwie dolnośląskim. Negatywny wpływ elektrowni na otoczenie już od lat należy do największych. Ma ona swój niechlubny udział – wraz z dawnymi elektrowniami czechosłowackimi i enerdowskimi - w wielkiej katastrofie ekologicznej oraz wyginięciu karkonoskich lasów w latach 70-tych ub. wieku. To wtedy obszar ten nazwano złowrogo „Czarnym trókątem”. Pomimo planowanego zamknięcia kilku starych bloków technologia działania nowego w dalszym ciągu oparta jest o wydobycie i spalanie węgla brunatnego, co niesie ze sobą wielorakie konsekwencje środowiskowe.

Analiza nasza wskazała na liczne błędy proceduralne oraz merytoryczne w dokumentach przygotowanych przez inwestora oraz w decyzji Burmistrza Bogatyni. Żadna inwestycja, szczególnie na tak wielką skalę, nie może być wprowadzana z pogwałceniem standardów ochrony środowiska, a przede wszystkim nie może pozbawiać głosu ludzi, na których zdrowie i życie będzie miała bezpośredni wpływ. Dlatego skierowaliśmy decyzję Burmistrza Bogatyni do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze.

Podstawowy zarzut opiera się na naruszeniu procedur udziału społeczeństwa w procesie podejmowania decyzji. Samorząd nie dotrzymał terminów konsultacji, a także sam proces był przeprowadzony w sposób bardzo nieuporządkowany. Nie zapewniono społeczeństwu dostępu do istotnych dokumentów, poza tym raport inwestora został potraktowany przez Burmistrza Bogatyni jako ekspercka opinia biegłego. Wyżej wspomniane błędy praktycznie uniemożliwiają obiektywną i bezstronną ocenę samej inwestycji. A wręcz sugerują interpretację, że urząd – wydając tę ważną decyzję - jest stronniczy i nieobiektywny.

Jeśli chodzi o zarzuty merytoryczne, to do najpoważniejszych należy brak spełnienia wymogów dyrektywy w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla - CO2 (209/31/WE). Nie podjęto żadnych działań kontrolujących czy inwestycja spełnia wyznaczone standardy. Dodatkowo błędnie przedstawiono wpływ elektrowni na środowisko, np.: emisji rtęci i kadmu do wód powierzchniowych rzeki Miedzianki, dopływu Nysy Łużyckiej i Odry. Zaniżono także wpływ emisji chlorków i siarczków, a mało rzetelny raport oddziaływania na środowisko inwestora podaje całkowicie rozbieżne dane, sugerując beztroskę lub celowe zaniedbanie w przygotowaniu publikacji.

Poza tym, nie ma w złożonych dokumentach żadnej wzmianki o oddziaływaniu elektrowni na obszary chronione (Natura 2000) zarówno w Polsce, jak i w Niemczech (brak informacji o konsultacjach transgranicznych). Nie uwzględniono też i nie oceniono skumulowanych wpływów budowy nowego bloku elektrowni oraz niezbędnego rozszerzenia obszarów odkrywkowej kopalni węgla brunatnego, powszechnie uznanej za najbardziej szkodliwy środowiskowo sposób pozyskiwania tego surowca. A taki obowiązek istnieje potwierdzony m.in. orzeczeniami Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

Naszym zdaniem raport musi zostać poprawiony, a decyzja środowiskowa wymaga przeprowadzenia od początku procedury zgodnej z Kodeksem Postępowania Administracyjnego (KPA) i ustawą o ocenach oddziaływania na środowisko. Organ I instancji - w tym wypadku Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia powinien móc krytycznie przeanalizować przedstawione mu rzetelnie przygotowane oceny wpływu inwestycji na środowisko oraz uwagi z postępowania z udziałem społeczeństwa.

Obie skarżące organizacje liczą na bezstronne i obiektywne rozstrzygnięcie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, które podzieli ich wątpliwości i przekaże sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Tak wielka inwestycja, o ogromnym wpływie na środowisko, jeśli już została podjęta, musi być zaplanowana tak, by maksymalnie ograniczać negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ekosystemu oraz jego mieszkańców.

Organizacje ekologiczne pilnujące wielkich inwestycji, w tym energetycznych, mają statutowe prawo i obowiązek kontrolowania ich wpływu na środowisko. Najlepiej robić to prewencyjnie, na etapie planowania inwestycji. Cześć mediów i polityków nazywa nas mało wybrednie ekoterrorystami, którzy blokują miliardowe inwestycje. Czy nasz świat byłby lepszy gdybyśmy wiedząc i mając statutowy obowiązek ochrony zdrowia ludzi i środowiska odpuszczali wielkim firmom i urzędom łamanie prawa polskiego i dyrektyw UE, której jesteśmy członkiem? Czy ci politycy i dziennikarze nie widzą, że to nie nasze decyzje każą zwrócić dokumenty wielkim firmom i zaproponować nowe, lepsze rozwiązania, minimalizujące wpływ na środowisko? A może trzeba wciąż pytać czy racją stanu naszego kraju jest na pewno budowanie w XXI w. nowych elektrowni opartych o stare, XX-wieczne technologie węglowe? Tym bardziej, że nowe, alternatywne rozwiązania energetyczne, które stosują sąsiedzi nie są iluzją.

Radosław Gawlik
Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA,
Partia Zieloni

Tekst opublikowany w listopadowym numerze Przegladu Komunalnego
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Siedziba biura krajowego Partii Zieloni:
ul. Marszałkowska 1 lok. 160
00-624 Warszawa
e-mail: biuro@zieloni2004.pl

www.partiazielonych.pl | www.zieloni2004.pl
15,272,907 Unikalnych wizyt