ENGLISH
Home O nas Kontakt Prawo Linki Galeria Publicystyka Historia Pobierz Rss KOMITET WYBORCZY PARTIA ZIELONI 2018/05/22
Partia Zielonych 2004
wesprzyj naszaangażuj się
MENU
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoAby założyć konto, wypełnij e-deklarację członka/członkini lub sympatyka/sympatyczki.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Home « Kampanie wyborcze « Wybory parlamentarne 2011 « PROGRAM WYBORCZY ZIELONYCH


POBIERZ PROGRAM ZIELONYCH [PDF]Podsumowanie:

Od 2005 roku Polska znajduje się pod rządami partii prawicowych. Z punktu widzenia Zielonych był to pod wieloma względami okres rozczarowań. Z niepokojem obserwowaliśmy poczynania rządu Prawa i Sprawiedliwości: izolowanie Polski w Unii Europejskiej, urządzanie polowań na politycznych przeciwników, obniżanie podatków najbogatszym i walkę z pielęgniarkami mimo prospołecznej retoryki, czy próbę budowy obwodnicy Augustowa przez Dolinę Rospudy.

O ile za czasów rządów PiS jutro nie było bez obaw z powodu agresywnej, konserwatywnej retoryki, tworzącej nieprzyjazny klimat wokół takich kwestii, jak prawa kobiet czy też mniejszości seksualnych, o tyle rządy Platformy Obywatelskiej oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego nie pozwalają na spokój, jeśli chodzi o jakość i warunki życia osób o niskich i średnich dochodach.

Światowy kryzys ekonomiczny nie tłumaczy wszystkich, negatywnych zjawisk, jakie zdarzyły się za rządów Donalda Tuska. Rosnąca ilość osób pracujących na umowach śmieciowych, rosnące ceny świadczonych przez samorządy usług publicznych, spowodowane przez lekkomyślne, uzasadniane ideologicznie, nie zaś ekonomicznie obniżki podatków pozbawiające władze lokalne zasobów finansowych, fatalny stan kolei, polskie weto wobec ambitnej, unijnej polityki energetyczno-klimatycznej, rządowy program jądrowy i próby wprowadzenia tylnymi drzwiami szerszej ilości upraw roślin modyfikowanych genetycznie – to tylko niektóre spośród ciemnych kart aktualnego rządu.

Zieloni proponują Polkom i Polakom nowe otwarcie – Zielony Nowy Ład, którego fundamentami są: rozwój, który nie będzie prowadził do zwiększania się nierówności społecznych i degradacji środowiska, tysiące miejsc pracy w zielonych sektorach gospodarki, świeckie państwo, respektowanie praw kobiet i mniejszości, rozwój kultury i nauki.

W przeciwieństwie do PO i PiS, Zieloni nie postrzegają natury jako hamulca rozwoju. Świat coraz lepiej zaczynać rozumieć, że przeciwstawianie środowiska społeczeństwu jest bezcelowe- uwzględnienie w strategiach rozwoju środowiska może być szansą na budowę sprawiedliwego społeczeństwa. Dość powiedzieć, że dzięki czerwono-zielonej koalicji w Niemczech dziś w kraju, który ma podobny do naszego dostęp do słońca i wiatru, istnieje 370 tysięcy zielonych miejsc pracy w tak różnorodnych sektorach, jak energetyka odnawialna czy recykling. Wkrótce takich miejsc pracy będzie więcej, niż w dotychczasowej chlubie lokalnego przemysłu – sektorze samochodowym

Zieloni nie podzielają opinii, że państwo powinno ograniczyć się jedynie do roli „nocnego stróża”. Naszemu krajowi potrzeba równowagi między środowiskiem, społeczeństwem i gospodarką zamiast prymatu ekonomii nad ludźmi i przyrodą. Do urzeczywistnienia tego scenariusza potrzeba nam aktywnego państwa i społeczeństwa.

W swoim programie ekonomicznym Zieloni stawiają sobie za cel ograniczanie społecznego rozwarstwienia, rosnącego od początku transformacji, a także wyrównywanie szans rozwojowych grup wykluczanych ekonomicznie (m.in. kobiet, ludzi młodych, ludzi starszych, niepełnosprawnych) oraz wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych w realizacji przez nie celów społecznych.
Zieloni uważają, że walka ze zmianami klimatycznymi może być olbrzymim impulsem dla budowy zielonej gospodarki, dzięki publicznym i prywatnym inwestycjom w nowe technologie energetyczne, termorenowacje budynków i transport zbiorowy. Pozwolą one zmniejszyć uzależnienie od zewnętrznych źródeł energii, zwalczać strukturalne bezrobocie, czy zwiększyć poziom zatrudnienia, co przełoży się na większe dochody podatkowe budżetu.

Zieloni stawiają sobie za cel także poprawę warunków w już istniejących miejscach pracy. Popieramy wzrost płacy minimalnej, wspieramy proces wzrostu uzwiązkowienia, proponujemy wprowadzenie jednolitego oskładkowania bez względu na formę zatrudnienia, co pozwoli ograniczyć odsetek pracujących na umowach śmieciowych, który w Polsce jest najwyższy w Unii Europejskiej. Postulujemy wprowadzenie wymogu płacenia studentkom i studentom za wykonywany przez nich staż.

Negatywnie oceniamy sposób, w jaki rząd Donalda Tuska postanowił ograniczać dług publiczny. Zamiast podwyższać podatek VAT, uderzający w najuboższych, należałoby przywrócić trzeci próg podatkowy PIT ze stawką 40%. Obniżka tego podatku, przygotowana zresztą przez PO i PiS, odpowiada w dużej mierze za obecny wysoki poziom zadłużenia państwa.

Zieloni są zwolennikami zrównoważonej polityki transportowej państwa. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której proporcje wydatków transportowych między drogi a kolej wynoszą 85% i 15%. Będziemy w Sejmie postulować zmianę tej proporcji na zalecaną przez Unię Europejską: 60% i 40%, co pozwoli na modernizację torowisk na terenie całego kraju. Niepokoi nas także koncepcja Kolei Dużych Prędkości, która ma połączyć największe ośrodki w kraju, co odbije się negatywnie na jakości i liczbie pozostałych połączeń.

Konsekwentnie od lat postulujemy wspieranie rozwoju rozproszonej energetyki odnawialnej, co obok poprawy efektywności energetycznej i modernizacji sieci przesyłowych, jest najskuteczniejszym i najbezpieczniejszym sposobem na zapewnienie Polsce w przyszłości bezpieczeństwa energetycznego oraz uniknięcie na większą skalę zjawiska „ubóstwa energetycznego”. Domagamy się wycofania Polski z programu budowy elektrowni jądrowych. Polski rząd wydaje się być głuchy na argumenty, że energetyka jądrowa to obecnie, zwłaszcza po katastrofie w Fukushimie, najdroższy sposób produkcji energii elektrycznej.

Zieloni od samego początku istnienia partii postulują czyste powietrze i wodę, zachowanie bioróżnorodności, zapobieganie rozwojowi wielkopowierzchniowych monokultur i przemysłowej hodowli zwierząt. Uważamy, że polska przyroda może stać się znakiem firmowym zielonej transformacji. W wysokiej jakości żywności i agroturystyce upatrujemy szanse rozwojowe polskich obszarów wiejskich.

Na jakość naszego życia wpływają takie czynniki jak: zdrowie, dobra szkoła, godna starość, dostęp do kultury, wolność od dyskryminacji i poczucie wpływu na rzeczywistość. Jesteśmy zaniepokojeni nierównym dostępem do usług publicznych i stawiamy sobie za cel zmianę tego stanu rzeczy na lepsze. Tak jak nie chcemy „Europy dwóch prędkości”, tak samo nie możemy pozwolić sobie na budowę „Polski dwóch prędkości” - sytych i sfrustrowanych, budujących wokół siebie mur pogardy i uprzedzeń. Modernizacja infrastruktury nie zastąpi modernizacji postaw i zwiększania wolności ludzi do samodzielnego decydowania o swoim życiu osobistym.

Jako Zieloni stawiamy sobie za cel unowocześnienie instytucji państwa. Chcemy zakorzenić w nich poczucie podmiotowości osób korzystających z ich usług, a także dać poczucie, że własność publiczna należy do wszystkich obywatelek i obywateli. Chcemy większego wpływu społeczeństwa na to, w jaki sposób funkcjonuje szpital, w którym się leczą i szkoła, do której posyłają swoje dzieci. Chcemy, by publiczne placówki kulturalne nie traktowały niezależnych inicjatyw społecznych jako zagrożenia, lecz by wchodziły z nimi w dialog i współpracę. Chcemy, by publiczne instytucje pozostawały z dala od wpływów jakiejkolwiek religii, oraz by ideologia nie ograniczała swobody wypowiedzi publicystycznej i artystycznej.

W Sejmie będziemy postulować zwiększeniu udziału nakładów państwa na ochronę zdrowia przy zachowaniu publicznej własności szpitali. Opowiadamy się za refundacją środków antykoncepcyjnych i metody in vitro. Stawiamy sobie za cel liberalizację ustawy aborcyjnej- aborcja powinna być legalna do 3 miesiąca ciąży na życzenie kobiety. Zmiany wymaga także polityka narkotykowa- proponujemy depenalizację posiadania niewielkiej ilości narkotyków na własny użytek, których użytkowanie w przestrzeni publicznej podlegałoby obostrzeniom analogicznym do stosowanych wobec tytoniu. Polityka narkotykowa powinna opierać się nie na karaniu, a na redukcji szkód- poprzez edukację, profilaktykę i terapię.

Zieloni chcą szerszego dostępu do edukacji przedszkolnej, średniej i uniwersyteckiej, studiów doktoranckich oraz możliwości uczenia się przez całe życie. Większej demokratyzacji i mniejszej komercjalizacji edukacji. Powinna ona przeciwdziałać dyskryminacji i akcentować ekologię, dialog międzykulturowy, uwzględniać kwestie równości płci i praw mniejszości. Edukacja nie jest towarem ani przywilejem, lecz prawem. Jej zadaniem jest rozwijanie kreatywności osób w różnym wieku, włączanie społeczne obywatelek i obywateli, a także uchodźców i uchodźczyń, migrantek i migrantów. Zaniedbanym aspektem edukacji w Polsce jest wychowanie obywatelskie z wiedzą o demokracji, który chcemy wzmocnić.

Świeckie państwo to dla Zielonych państwo tolerancji i akceptacji dla różnorodności światopoglądowej, w którym wszystkie obywatelki i obywatele, niezależnie od wyznawanego systemu wartości, wiary oraz osoby niewierzące, mają równe prawa i szanse funkcjonowania w przestrzeni publicznej. Zieloni proponują lekcje religii w szkołach zastąpić religioznawstwem i etyką. Chcemy rewizji dotychczasowych przywilejów finansowych kościoła katolickiego w Polsce i zniesienia uprzywilejowanego wpływu kościoła na proces legislacyjny.

UCHWAŁY PRZYJĘTE NA II KONGRESIE PROGRAMOWYM ZIELONYCH:

- Zielona gospodarka
- W stronę godnej pracy – propozycje Zielonych dla polskiego rynku pracy
- Zielona polityka energetyczno-klimatyczna
- Świeckie państwo – pokojowa koegzystencja
- Kultura bez zawłaszczania. Priorytety Zielonych w polityce kulturalnej

UCHWAŁY PRZYJĘTE PO KONGRESIE PRZEZ RADĘ KRAJOWĄ ZIELONYCH:

- Godne życie w złotym wieku – zielone założenia systemu emerytalnego
- Zrównoważony transport – modernizacja z poszanowaniem zdrowia i środowiska naturalnego
- Priorytety Zielonych w polityce zagranicznej i europejskiej
- Uniwersytet dla demokratycznego społeczeństwa. Priorytety programowe Zielonych w dziedzinie nauki i szkolnictwa wyższego

UCHWAŁY PRZYJĘTE NA KONGRESIE PARTII W KWIETNIU 2010:

- Ordynacja równych szans
- Priorytety polityki społecznej
- Zdrowie dla wszystkich. Priorytety polityki zdrowotnej Zielonych 2004
- Edukacja jest prawem, nie towarem. Priorytety Zielonych w polityce edukacyjnej


ZIELONY MANIFEST (2003)

- Zielony Manifest
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Siedziba biura krajowego Partii Zieloni:
ul. Marszałkowska 1 lok. 160
00-624 Warszawa
e-mail: biuro@zieloni2004.pl

www.partiazielonych.pl | www.zieloni2004.pl
15,642,897 Unikalnych wizyt