ENGLISH
Home O nas Kontakt Prawo Linki Galeria Publicystyka Historia Pobierz Rss KOMITET WYBORCZY PARTIA ZIELONI 2018/04/24
Partia Zielonych 2004
wesprzyj naszaangażuj się
MENU
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoAby założyć konto, wypełnij e-deklarację członka/członkini lub sympatyka/sympatyczki.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Home « Kampanie i Tematy « Równe Szanse « Zieloni: apel do Marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego i Prezesa ZUS
Zieloni 2004 zwrócili się do prezesa ZUS o odstąpienie w trybie natychmiastowym od egzekwowania od kobiet przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych, a jednocześnie prowadzących działalność gospodarczą zaległych składek wraz z odsetkami do czasu ustawowych rozstrzygnięć. Jednocześnie zaapelowali do Marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego o przyspieszenie prac nad projektami ustaw, które mają uregulować tę kwestię.

Zdaniem Zielonych niedopuszczalna jest sytuacja, kiedy kosztami niejasnych przepisów prawnych uchwalonych przez ustawodawcę oraz błędnych interpretacji prawa i informacji udzielanych przez urzędników państwowych obciąża się obywateli. Tysiące kobiet prowadzących małe firmy podczas urlopów macierzyńskich i wychowawczych, z których dochody miały być uzupełnieniem domowych budżetów, znalazło się w dramatycznej sytuacji nie z własnej winy. Zieloni pozytywnie odnieśli się do deklaracji ze strony przedstawicieli sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny i Minister Pracy i Polityki Społecznej, że wkrótce zostaną przyjętne korzystne dla poszkodowanych kobiet rozwiązania ustawowe. W ocenie Agnieszki Grzybek, przewodniczącej Zielonych, uczestniczącej we wczorajszym posiedzeniu sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, poprawek będzie wymagał projekt rządowy, zgodnie z którym umorzone zostaną składki i odsetki w okresie urlopów macierzyńskich, natomiast w okresie urlopów wychowawczych – tylko odsetki. Zieloni zapowiedzieli dalsze monitorowanie sprawy oraz zgłoszenie własnych poprawek do przygotowywanej nowelizacji Ustawy o systemie zabezpieczeń społecznych w trybie konsultacji społecznych.

- To dobrze, że jest wola polityczna i ze strony ustawodawcy, i rządu, żeby kwestię zaległych składek ZUS-owskich wraz z odsetkami jak najszybciej uregulować. Tysiące kobiet znalazło się w naprawdę dramatycznej sytuacji: nie zawiniły, a są winne. Nie uchylały się od płacenia składek, zostały wprowadzone w błąd przez pracowników ZUS, którzy często sami nie wiedzieli, jak właściwie należy zinterpretować niejasne przepisy – powiedziała Agnieszka Grzybek, przewodnicząca Zielonych, komentując wczorajsze posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. – Tę wolę polityczną trzeba jednak podtrzymać, dlatego zwróciliśmy się z apelem do Marszałka Sejmu o przyspieszenie prac. W tej chwili najpilniejszą sprawą jest odstąpienie przez ZUS od dochodzenia należności za okres dziesięciu lat do czasu przyjęcia ustawowych regulacji. Warto zresztą zaznaczyć, że, niestety, nie pierwszy to przypadek dyskryminowania kobiet przez ZUS. Kilka lat temu ZUS odmawiał wypłacania zasiłku macierzyńskiego kobietom, które podpisały umowę o pracę, będąc w ciąży, tak jakby kobieta w ciąży nie miała prawa do pracy – dodała.

************************************************

Warszawa, 23 stycznia 2009

Szanowny Pan Sylwester Rypiński,
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa


Szanowny Panie Prezesie!

Od kilku miesięcy z zaniepokojeniem obserwujemy trudną sytuację kobiet, które w latach 1999-2008 były zatrudnione z tytułu umowy o pracę, a jednocześnie prowadziły własną działalność gospodarczą i pobierały zasiłki macierzyńskie lub przebywały na urlopie wychowawczym. Wskutek błędów ustawodawcy, który uchwalił niejasne przepisy dopuszczające dwojaką interpretację, i błędnych informacji udzielanych przez pracowników ZUS tysiące kobiet w Polsce są w tej chwili zmuszone do uregulowania zaległych składek wraz z odsetkami za okres 9 lat, przy czym kwoty te niejednokrotnie przekraczają wysokość ich rocznych dochodów. To kolejny przypadek, kiedy odpowiedzialność za błędy legislatorów i urzędników państwowych przerzucana jest na obywatela, a prawo zaczyna działać wstecz, choć jest to sprzeczne z fundamentalnymi zasadami państwa prawa.

Wskutek niejasnych przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z 13 października 1998 roku, która następnie została znowelizowana w 2001 roku, część kobiet otrzymywała informacje od pracowników ZUS, że w okresie urlopu macierzyńskiego bądź wychowawczego z tytułu prowadzenia własnej działalności gospodarczej powinny odprowadzać wyłącznie składkę na ubezpieczenie zdrowotne, nie mają natomiast obowiązku odprowadzania składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy. Co więcej, część z nich otrzymywała z ZUS zaświadczenia o niezaleganiu z należnościami składkowymi, co jest najlepszym dowodem na to, że ZUS taką wykładnię, jak opisywana wyżej, stosował. O tym, że przepisy były mało klarowne i dopuszczały dwojaką interpretację, świadczą wyroki sądowe, które zapadały w tych sprawach przed 2006 rokiem. Dopiero na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich Sąd Najwyższy zajął się tą sprawą, stwierdzając ostatecznie w wyroku z maja 2006 roku o konieczności odprowadzania także składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy przez osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, a przebywające na urlopie macierzyńskim bądź wychowawczym z tytułu stosunku pracy. W myśl interpretacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wyrok Sądu Najwyższego nie powinien wpłynąć na sytuację kobiet przebywających na urlopach macierzyńskich bądź wychowawczych w latach 1999-2001, bowiem okres przedawnienia składek wynosi 5 lat, w związku z czym składki za lata 1999-2001 ulegają przedawnieniu. Dopiero w kolejnym wyroku z lipca 2008 roku Sąd Najwyższy stwierdził, że okres przedawnienia dla wszystkich należności ZUS wynosi dziesięć lat, co z kolei spowodowało, że od sierpnia 2008 roku ZUS zaczął dochodzić uregulowania zaległych składek wraz z odsetkami za okres dziewięciu lat od kobiet znajdujących się w ww. sytuacji.

Sprawa ta jest o tyle bulwersująca i budzi uzasadnione emocje społeczne, bowiem dotyczy osób, które nie uchylały się od obowiązku płacenia składek, lecz nie odprowadzały ich w pełnej wysokości na podstawie błędnych informacji udzielanych przez pracowników ZUS, którzy różnie interpretowali niejasne przepisy.
W związku z tym, że na wczorajszym posiedzeniu sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny zarówno ustawodawca w osobach Prezydium Komisji, jak i minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak zadeklarowali wyraźnie wolę polityczną, by jak najszybciej sprawę tę uregulować na korzyść poszkodowanych kobiet, apelujemy do Pana Prezesa o odstąpienie w trybie natychmiastowym od egzekwowania od kobiet znajdujących się w opisanej wyżej sytuacji zaległych składek wraz z odsetkami do czasu ustawowego uregulowania powyższej kwestii. Wszystko wskazuje na to, że już w lutym trafi do laski marszałkowskiej rządowy projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, z kolei posłowie przedłożyli już projekt ustawy przewidujący, że osoby prowadzące firmy i zatrudnione na etacie, które są na urlopach macierzyńskich i wychowawczych, nie będą musiały odprowadzać składek ubezpieczeniowych do ZUS, oraz przewidujący umorzenie zaległych składek za lata 1999-2006. Ustawodawca zadeklarował przyspieszenie trybu prac nad projektowanymi zmianami.

Dlatego jak najbardziej zasadne jest wstrzymanie przez ZUS egzekwowania od poszkodowanych kobiet zaległych składek wraz z należnościami do czasu ustawowych rozstrzygnięć, o co jeszcze raz apelujemy.

Będziemy zobowiązani za poinformowanie nas o decyzjach podjętych w tej materii.

Z poważaniem,

Agnieszka Grzybek
Dariusz Szwed,
Przewodniczący Partii Zieloni 2004

******************************************************

Warszawa, 23 stycznia 2009

Szanowny Pan Marszałek
Bronisław Komorowski,
Marszałek Sejmu RP,
ul. Wiejska 4/6
Warszawa


Szanowny Panie Marszałku!

Od kilku miesięcy z zaniepokojeniem obserwujemy trudną sytuację kobiet, które w latach 1999-2008 były zatrudnione z tytułu umowy o pracę, a jednocześnie prowadziły własną działalność gospodarczą i pobierały zasiłki macierzyńskie lub przebywały na urlopie wychowawczym. Wskutek błędów ustawodawcy, który uchwalił niejasne przepisy dopuszczające dwojaką interpretację, i błędnych informacji udzielanych przez pracowników ZUS tysiące kobiet w Polsce są w tej chwili zmuszone do uregulowania zaległych składek wraz z odsetkami za okres 9 lat, przy czym kwoty te niejednokrotnie przekraczają wysokość ich rocznych dochodów. To kolejny przypadek, kiedy odpowiedzialność za błędy legislatorów i urzędników państwowych przerzucana jest na obywatela, a prawo zaczyna działać wstecz, choć jest to sprzeczne z fundamentalnymi zasadami państwa prawa. Warto podkreślić, że koszty ww. zaniechań dotykają kobiet, których dochody są w Polsce relatywnie niższe, a przez to konsekwencje życiowe i społeczne są jeszcze bardziej dotkliwe, niejednokrotnie nie do odrobienia.

Wskutek niejasnych przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z 13 października 1998 roku, która następnie została znowelizowana w 2001 roku, część kobiet otrzymywała informacje od pracowników ZUS, że w okresie urlopu macierzyńskiego bądź wychowawczego z tytułu prowadzenia własnej działalności gospodarczej powinny odprowadzać wyłącznie składkę na ubezpieczenie zdrowotne, nie mają natomiast obowiązku odprowadzania składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy. Co więcej, część z nich otrzymywała z ZUS zaświadczenia o niezaleganiu z należnościami składkowymi, co jest najlepszym dowodem na to, że ZUS taką wykładnię, jak opisywana wyżej, stosował. O tym, że przepisy były mało klarowne i dopuszczały dwojaką interpretację, świadczą wyroki sądowe, które zapadały w tych sprawach przed 2006 rokiem. Dopiero na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich Sąd Najwyższy zajął się tą sprawą, stwierdzając ostatecznie w wyroku z maja 2006 roku o konieczności odprowadzania także składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy przez osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, a przebywające na urlopie macierzyńskim bądź wychowawczym z tytułu stosunku pracy. W myśl interpretacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wyrok Sądu Najwyższego nie powinien wpłynąć na sytuację kobiet przebywających na urlopach macierzyńskich bądź wychowawczych w latach 1999-2001, bowiem okres przedawnienia składek wynosi 5 lat, w związku z czym składki za lata 1999-2001 ulegają przedawnieniu. Dopiero w kolejnym wyroku z lipca 2008 roku Sąd Najwyższy stwierdził, że okres przedawnienia dla wszystkich należności ZUS wynosi dziesięć lat, co z kolei spowodowało, że od sierpnia 2008 roku ZUS zaczął dochodzić uregulowania zaległych składek wraz z odsetkami za okres dziewięciu lat od kobiet znajdujących się w ww. sytuacji.

Sprawa ta wymaga jak najszybszego uregulowania ustawowego, przy czym najlepszym rozwiązaniem byłoby uchwalenie abolicji dla kobiet znajdujących się w opisanej wyżej sytuacji. Dlatego apelujemy do Pana Marszałka o przyspieszenie prac nad projektami ustaw, które mają uregulować tę kwestię. Tysiące kobiet znalazły się w dramatycznej sytuacji: nie z własnej winy, nie uchylały się bowiem od obowiązku płacenia składek, lecz dlatego, że zostały wprowadzone w błąd przez pracowników ZUS, dla których obowiązujące przepisy nie były jasne. Zważywszy, iż ustawodawca, uchwalając niejasne przepisy, w dużym stopniu przyczynił się do tej sytuacji, uważamy, iż powinien teraz dołożyć największych starań, aby jak najpilniej ten błąd naprawić. Ponieważ Pan Marszałek ma duży wpływ na przebieg prac sejmowych, zwracamy się z prośbą o potraktowanie tej sprawy jako priorytetowej.

Będziemy zobowiązani za informowanie nas o decyzjach podjętych w tej materii.


Z poważaniem,

Agnieszka Grzybek
Dariusz Szwed,
Przewodniczący Partii Zieloni 2004
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Siedziba biura krajowego Partii Zieloni:
ul. Marszałkowska 1 lok. 160
00-624 Warszawa
e-mail: biuro@zieloni2004.pl

www.partiazielonych.pl | www.zieloni2004.pl
15,517,295 Unikalnych wizyt