ENGLISH
Home O nas Kontakt Prawo Linki Galeria Publicystyka Historia Pobierz Rss KOMITET WYBORCZY PARTIA ZIELONI 2018/04/24
Partia Zielonych 2004
wesprzyj naszaangażuj się
MENU
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoAby założyć konto, wypełnij e-deklarację członka/członkini lub sympatyka/sympatyczki.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Home « Kampanie wyborcze « Programy wyborcze « Program/programy na wybory samorządowe w 2006 roku
Zielona Warszawa. Miasto do życia Program Zielonych na wybory samorządowe w 2006 roku.

I. Zrównoważony transport. Warszawa bez korków

Polityka transportowa stanowi kluczowy element programu Zielonej Warszawy. W Radzie Miasta w pierwszej kolejności zajmiemy się odkorkowaniem stolicy. Odwołując się do doświadczeń największych miast europejskich zwiększymy wykorzystanie środków unijnych na poprawę jakości transportu. Wprowadzimy tzw. inteligentne systemy transportu, które poprawią bezpieczeństwo ruchu drogowego, pozwolą szybciej przemieszczać się po stolicy, poprawią komfort podróżowania. Budowane w Warszawie nowe drogi powinny być przeznaczone dla ruchu warszawskiego, nie tranzytowego.

Zielony transport to:
- Warszawa bez tranzytu z obwodnicą przebiegającą poza miastem;
- więcej szybkich tramwajów i autobusów na gaz jeżdżących po wydzielonych pasach;
- udostępnienie (tam, gdzie to jest możliwe) torowisk tramwajowych dla przejazdu autobusów i wykorzystanie istniejących torowisk kolejowych dla komunikacji miejskiej;
- bezpieczna kolej podmiejska;
- stopniowy rozwój nowych linii tramwajowych obsługujących wielkie osiedla oraz nowe linie autobusowe obsługiwane przez busy i autobusy klasy mini w częściach miasta, gdzie komunikacja miejska dotąd nie funkcjonowała;
- nowe linie metra;
- transport dostępny dla osób poruszających się na wózkach oraz rodziców z wózkami;
- racjonalny system ścieżek rowerowych i sieć stojaków rowerowych w punktach uzgodnionych z rowerzystami;
- opłacane przez miasto miejsca dla rowerów na strzeżonych parkingach samochodowych;
- budowa asfaltowych ścieżek rowerowych;
- parkingi dla rowerów przy dworcach kolei podmiejskiej i końcowych stacjach metra oraz system "Parkuj i Jedź" dla kierowców samochodów (parkingi na obrzeżach miasta dla osób przyjezdnych z darmowym biletem komunikacji miejskiej wliczonym w cenę miejsca parkingowego);
- metro, tramwaje, autobusy i pociągi przyjazne dla niepełnosprawnych, rodziców z wózkami, osób z większym bagażem i rowerzystów;
- metro jeżdżące przez całą dobę w weekendy, do 2.00 w dni powszednie;
- większa wygoda w korzystaniu z komunikacji miejskiej: automaty do sprzedaży biletów oraz wspólny bilet ZTM, PKP, WKD, KM;
- wprowadzenie rozwiązań sprzyjających dzieleniu się samochodem.

II. Zielona energia – przyjazna kieszeni mieszkańców i środowisku

Najcieplejsze od dwóch wieków lato nie zostało w Warszawie wykorzystane. Należy zrobić użytek z potężnych zasobów darmowej energii słonecznej, zaspokajając potrzeby energetyczne miasta. Warszawiacy płacą coraz wyższe rachunki za ogrzewanie i ochładzanie swoich mieszkań, ponieważ udostępniana im energia opiera się na zasobach nieodnawialnych. Zieloni w Radzie Miasta będą promować ograniczanie zużycia energii poprzez zwiększenie energooszczędności budynków (tzw. termorenowację) finansowane z programów Unii Europejskiej.

Zieloni w Radzie Miasta będą postulować wejście Warszawy do sieci miast europejskich działających na rzecz zielonej energii, takich jak Sojusz Klimatyczny.

Zielona energia to tworzenie nowoczesnych, specjalistycznych miejsc pracy oraz rozwój lokalnego potencjału naukowego warszawskich uczelni. To także magnes dla kapitału zainteresowanego proekologicznymi inwestycjami w sektorze energetycznym.

Inwestycje priorytetowe:
- termorenowacja budynków komunalnych;
- zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym miasta;
- zwolnienia podatkowe dla firm inwestujących w podnoszenie efektywności energetycznej i zwiększone wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

III. Wiemy, co jemy – lokalna żywność ekologiczna dla zdrowia mieszkańców

Zielone miasto to targowiska świeżej, lokalnej, ekologicznej żywności z Mazowsza. Można je zlokalizować w miejscach ciekawych architektonicznie, takich jak np. Hala Mirowska i „Koszyki”. Targowiska lokalnej żywności mają już Kraków i Wrocław, najwyższy czas, aby powstały również w Warszawie.

Zieloni w Radzie Miasta będą wspierać współpracę miasta z otaczającymi go gminami produkującymi żywność ekologiczną. Będziemy zabiegać o jej wprowadzenie we wszystkich przedszkolach i szkołach w Warszawie. Wykorzystywanie lokalnej żywności to wsparcie zrównoważonego rozwoju regionu, rozwój gospodarczy obszarów wiejskich i nowe miejsca pracy.

IV. Nie odpady, lecz surowce wtórne

W Warszawie powstaje codziennie ponad półtora miliona kilogramów odpadów! Ponad 95 proc. z nich trafia na wysypiska, co wywołuje protesty mieszkańców żyjących w ich pobliżu. Zieloni sprzeciwiają się proponowanej przez Zarząd Warszawy budowie spalarni odpadów. Jest to najkosztowniejsza metoda ich utylizacji, w dodatku szkodliwa dla mieszkańców i środowiska. Zieloni w Radzie Miasta będą dążyć do zmiany rozwiązań nakazujących mieszkańcom segregację odpadów na koszt własny.

Zielona strategia dotycząca odpadów obejmuje:
- ograniczanie ilości powstających odpadów;
- odzyskiwanie surowców wtórnych i kompostowanie odpadów organicznych;
- selektywną zbiórkę odpadów niebezpiecznych;
- składowanie na wysypisku pozostałych odpadów i odzyskiwanie gazu wysypiskowego do celów komercyjnych (w tym ogrzewania mieszkań).

V. Budownictwo – ilość i jakość

Gospodarka mieszkaniowa pochłania każdego roku ponad miliard złotych. Postulujemy wykorzystanie tych środków jako dźwigni finansowej wspierającej realizację inwestycji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Oprócz liczby powstających mieszkań ważna jest również ich jakość. W rachunku budownictwa mieszkaniowego miasto obok kosztów inwestycyjnych uwzględnić musi koszty eksploatacyjne mieszkań. Zielone radne i radni będą wspierać budownictwo energooszczędne, trwałe i przyjazne dla mieszkańców.

VI. Przyroda w mieście

W mieście z betonu, metalu i szkła życie staje się nie do zniesienia. Parki, rzeki, stawy i żyjące w mieście zwierzęta muszą być przedmiotem szczególnego zainteresowania Rady Miasta. Woda z kranu powinna nadawać się do picia, a powietrze – do oddychania. Zieloni Radni będą wspierać zwiększenie budżetu na ochronę środowiska w mieście oraz poszerzenie kompetencji Komisji Ochrony Środowiska i Wydziału Ochrony Środowiska (m.in. w zakresie współtworzenia polityki energetycznej i transportowej miasta).

VII. Warszawa równych szans

Warszawa powinna być miastem, w którym wszyscy mieszkańcy bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną, wyznanie, poglądy i przynależność etniczną będą mieli równe szanse i możliwości rozwoju i działania. Warszawa powinna być miastem otwartym światopoglądowo. Samorząd miejski powinien wspierać inicjatywy propagujące otwartość i tolerancję. Powinien wspierać szkoły kształtujące wśród młodzieży aktywność obywatelską i tolerancję. Jako zieloni radni i radne będziemy dążyć do:
- zwiększenia sieci żłobków i przedszkoli dostępnych dla wszystkich dzieci, a także uelastycznienia godzin otwarcia placówek, które powinny być dostosowane do godzin pracy rodziców;
- wspierania inicjatyw promujących równe szanse kobiet i mężczyzn we wszystkich sferach życia;
- aktywnego przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i dzieci poprzez budowanie koalicji służb społecznych, policji, straży miejskiej i organizacji pozarządowych na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej;
- stworzenia polityki integracyjnej uwzględniającej potrzeby imigrantek i imigrantów, którzy Warszawę obrali za miejsce zamieszkania.

VIII. Zielony urząd – przyjazny i efektywny

Około 8 proc. budżetu Warszawy pochłania administracja publiczna. Środki te należy wykorzystać skuteczniej. Większe wykorzystanie bezpłatnego oprogramowania oraz możliwości bezpłatnej komunikacji między urzędami w oparciu o Internet to ogromne oszczędności. Zieloni postulują zwiększenie liczby spraw, które można w urzędzie załatwić nie wychodząc z domu. Informatyzacja administracji powinna obejmować stworzenie sieci miejskich kiosków informacyjnych. Wszystkie urzędy muszą być dostępne fizycznie oraz wirtualnie dla osób niepełnosprawnych.

IX. Zdrowie i odpoczynek

Zadaniem miasta jest troska o zdrowie swoich mieszkańców. Najłatwiej to osiągnąć dzięki profilaktyce zdrowotnej. Aktywny wypoczynek powinien stać się dostępny dla każdego. Dzięki tanim biletom słabo dotąd wykorzystywane miejskie obiekty sportowe mogą pomóc w podnoszeniu poziomu aktywności sportowej Warszawianek i Warszawiaków. Zwiększone dotacje miejskie na aktywne uprawianie sportu to zmniejszenie wydatków na późniejsze leczenie chorób cywilizacyjnych.

Najatrakcyjniejsze rekreacyjnie tereny Warszawy – brzegi Wisły – są zaniedbane. Życie nad Wisłą to czyste plaże, wodne imprezy sportowe, restauracje i kluby, wydarzenia kulturalne.

.Działania priorytetowe:
- usprawnienie systemu dotacji na sport w mieście poprzez organizowanie otwartych konkursów w oparciu o jasne i przejrzyste kryteria na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu;
- przeznaczenie środków finansowych na sportowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i reaktywowanie tzw. „boisk otwartych”;
- zwiększenie dostępności obiektów sportowych dla dzieci i młodzieży, w tym budowa hal sportowych przy szkołach.

X. Kultura

Chcemy widzieć Warszawę atrakcyjną nie dzięki taniej sile roboczej, lecz kwitnącemu życiu kulturalnemu. Nasze miasto powinno stawać się coraz piękniejsze między innymi dzięki współpracy z najlepszymi urbanistami i architektami. Chcemy przybliżyć sztukę mieszkańcom i mieszkańców stolicy sztuce. Naturalnym miejscem sztuki nowoczesnej są nie tylko galerie i muzea, ale przede wszystkim otwarta przestrzeń miejska i ulice. Zieloni w Radzie Miasta będą dbali o to, aby miasto wspierało zarówno oddolne, niekomercyjne inicjatywy kulturalne (przykładem zlikwidowany przez władze Warszawy klub Le Madame), jak i prestiżowe imprezy międzynarodowe. Wydatki na kulturę to inwestycje. Na całym świecie ważne muzea i festiwale służą promocji miasta i przyciągają turystów.

XI. Przestrzeń publiczna

Warszawa jest jedną z nielicznych metropolii, która właściwie nie ma swojego centrum. Ośrodki życia kulturalnego i społecznego w dzielnicach zostały zastąpione przez wielkie centra i galerie handlowe. Przestrzeń publiczna w mieście, dostępna dla mieszkańców, się coraz bardziej kurczy. Najnowsze studium zagospodarowania przestrzennego sugeruje, że jedynym miejscem spotkań mieszkańców Warszawy jest PKiN. Jako zieloni radne i radni będziemy dążyć do przywrócenia i stworzenia nowych miejsc otwartych dla publiczności: parków, skwerów, placów, kładek oraz wydzielenia miejsc wolnych od ruchu, które stanowią naturalne miejsce zawiązywania więzi sąsiedzkich. Dotyczy to zwłaszcza warszawskich dzielnic i osiedli.
Przestrzeń publiczna powinna być dostępna dla wszystkich. Dla zielonych radnych priorytetem będzie likwidacja barier architektonicznych, utrudniających obecnie poruszanie się po mieście osobom na wózkach i rodzicom z małymi dziećmi.

XII. Wspieranie aktywności obywatelskie

Warszawiacy powinni mieć poczucie, że są pełnoprawnymi obywatelami swego miasta. Powinni mieć realny wpływ na podejmowane decyzje i uczestniczyć w procesie rządzenia. Zielone radne i radni będą aktywnie wspierać aktywność obywatelską, m.in. poprzez:
- organizowanie z odpowiednim wyprzedzeniem konsultacji społecznych;
- wspólnie z organizacjami pozarządowymi ustalanie najważniejszych potrzeb i poszukiwanie rozwiązań problemów społecznych;
- ustalenie jasnych i przejrzystych zasad finansowania organizacji pozarządowych realizujących zadania wskazane przez samorząd miejski;
- wspieranie organizacji pozarządowych poprzez udostępnianie z zasobów komunalnych lokali po preferencyjnych stawkach;
- współpracę z organizacjami pozarządowymi wolną od względów ideologicznych.

XIII. Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo w mieście to nie tylko kontrola, ale przede wszystkim zapobieganie przestępczości. Wiele miast europejskich inwestuje w budowanie wspólnoty, wspomaga np. rozwój lokalnych klubów, czytelni, małych kin, skateparków, zwłaszcza w dzielnicach szczególnie zagrożonych przestępczością. Zieloni radni będą korzystać z doświadczeń innych miast w realizacji programów rewitalizacyjnych.

XIV. Budżet miasta

Dochody budżetu Warszawy w 2006 zostały zaplanowane na poziomie ponad 7,6 miliarda złotych, wydatki zaś na ponad 8,4 miliarda złotych. Oznacza to deficyt budżetowy w kwocie około 750 milionów złotych. Sytuacja, w której wydatki przekraczają dochody nie jest zdrowa w dłuższym okresie czasu. Okresowe zadłużanie miasta jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy służy podniesieniu jakości życia osób mieszkających w Warszawie oraz zapewnieniu zrównoważonego rozwoju miasta.

Zieloni są przeciwni zadłużaniu miasta w celu realizacji niepotrzebnych inwestycji proponowanych przez dotychczasowe władze Warszawy. Dotyczy to zarówno tunelów z autostradami w dzielnicach mieszkaniowych i szkodliwych spalarni odpadów, jak i nowych świątyń oraz muzeum komunizmu. Zieloni w Radzie Miasta zawsze będą popierać projekty efektywne ekonomicznie, wyrównujące szanse rozwojowe mieszkańców, poprawiające jakość przestrzeni publicznej i środowiska. Budżet miasta powinien być konstruowany z uwzględnieniem zasady podziału środków ze względu na płeć (tzw. gender budgeting).

Największą część wydatków miasta stanowią inwestycje w sektorze transportu i łączności. Dlatego to właśnie polityka transportowa może przynieść największe oszczędności, pozwalając ograniczyć deficyt budżetowy Warszawy oraz zwiększyć wydatki w takich dziedzinach, jak gospodarka komunalna, ochrona środowiska, ochrona zdrowia, kultura fizyczna i sport.

Strona kampanii samorządowej Zielonych:

www.warszawa.zieloni2004.pl
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Siedziba biura krajowego Partii Zieloni:
ul. Marszałkowska 1 lok. 160
00-624 Warszawa
e-mail: biuro@zieloni2004.pl

www.partiazielonych.pl | www.zieloni2004.pl
15,517,280 Unikalnych wizyt