ENGLISH
Home O nas Kontakt Prawo Linki Galeria Publicystyka Historia Pobierz Rss KOMITET WYBORCZY PARTIA ZIELONI 2018/03/21
Partia Zielonych 2004
wesprzyj naszaangażuj się
MENU
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoAby założyć konto, wypełnij e-deklarację członka/członkini lub sympatyka/sympatyczki.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Home « Nasi Ludzie « Bartek Lech « Warszawa Równości- program działań
Warszawa Równości - program działań

Stan obecny

Warszawa to miasto równości, wielokulturowości i różnorodności. Jednak nadal wielu mieszkańców i wiele mieszkanek miasta doświadcza dyskryminacji. Dyskryminacja skutkuje tym, że społeczeństwo zaczyna patrzeć na grupy dyskryminowane jak na chore, niezdolne do działania. Prowadzi to do wykluczenia wielu grup społecznych z aktywności lub mocno im tę aktywność ogranicza. Dyskryminowane grupy zużywają mnóstwo swojego wysiłku i energii na samotną walkę o swoje miejsce w społeczności i zapewnienie sobie względnego bezpieczeństwa lub przetrwania. Dzięki ograniczaniu dyskryminacji, tę energię można przekierować na zwiększenie aktywności życiowej wykluczanych grup lub włączenie ich w prace na rzecz społeczeństwa. Brak walki z dyskryminacją na poziomie lokalnym, oznacza nie tylko brak zdolności miasta do stworzenia równych szans rozwojowych dla wszystkich jego mieszkańców, ale oznacza także utratę ogromnego potencjału, jaki mogły by wnieść do rozwoju miasta grupy dyskryminowane.

Lokalne prawo antydyskryminacyjne jest praktyką wielu europejskich miast, lokalne urzędy antydyskryminacyjne pojawiają się w większości europejskich aglomeracji. Problem dyskryminacji trzeba rozwiązywać w nowoczesny sposób, korzystając z doświadczeń innych- stąd mój program.

Program

Warszawska Uchwała Antydyskryminacyjna

Celem Warszawskiej Uchwały Antydyskryminacyjnej ma być wprowadzenia ram nierównego narzędzi dla zwalczania nierównego traktowania osób lub/i grup ze względu na płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, orientację seksualną, niepełnosprawność, przekonania, religię, status majątkowy w granicach kompetencji miasta st. Warszawy, oraz zobowiązanie wszystkich organów miasta do aktywnej obrony osób i/lub grup mieszkających w granicach miasta st. Warszawy, które padną ofiarą takiej dyskryminacji. Między innymi uchwała powinna skupić się na zrównaniu w prawach małżeństw i innych związków na poziomie lokalnym, działaniach edukacyjnych oraz na skoordynowaniu wszystkich urzędów działających jednostek dotychczas działających i wykonujących cele Uchwały w ramach jednego Warszawskiego Urzędu Antydyskryminacyjnego.

Równość małżeństw i innych związków na poziomie lokalnym

Pary nie będące małżeństwami są w wielu kwestiach dyskryminowane, np. osoba pozostająca w związku z osobą zatrudnioną przez miasto nie ma tych samych praw, jakie przysługują współmałżonkom. W celu zrównania praw na poziomie lokalnym par pozostających w związku oraz małżeństw potrzebne niezbędne jest podkreślenie równości tych związków na poziomie lokalnym w Warszawskiej Uchwale Antydyskryminacyjnej.  

Praca u podstaw

Władze Warszawy mają obowiązek zwalczania zachowań dyskryminacyjnych w tych środowiskach, które – same doświadczając różnych form społecznego wykluczenia – stanowią podatny grunt dla różnego typu uprzedzeń. Kampanie społeczne i inne działania edukacyjne prowadzone wspólnie z klubami sportowymi, szkołami oraz domami kultury powinny należeć do priorytetów miejskiej polityki antydyskryminacyjnej. Zapobieganie biedzie i wykluczeniu to jedno z narzędzi zwalczania dyskryminacji w mieście. Trzeba zwiększyć pomoc dla organizacji społecznych wykonujących takie zadania.

Warszawski Urząd Antydyskryminacyjny

Dla realizacji tych celów potrzebny jest Warszawski Urząd Antydyskryminacyjny. Urzędy Andydyskryminacyjne istnieją w większości nowoczesnych europejskich miast, są organami miasta, a ich celem jest zwalczanie dyskryminacji na poziomie lokalnym. Urząd powinien podlegać Radzie Miasta Warszawy, wymienione poniżej kompetencję i realny budżet na ich wykonanie.

Ustanowienie Warszawskiego Urzędu Antydyskryminacyjnego będzie podstawą dalszych działań w celu zwalczania dyskryminacji na poziomie lokalnym.

Pierwszym zadaniem niezbędnym do opracowania antydyskryminacyjnej strategii miasta będzie przegląd prawa ustanowionego lokalnie i wskazanie tych jego elementów, które są źródłem dyskryminacji. Rada Miasta otrzyma raport w tej sprawie wraz z rekomendacjami zmian prawnych.

Urząd będzie realizował następujące zadania:

1) edukacyjne

-działania edukacyjne dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta (np. szpitale, szkoły, zakłady gospodarki komunalnej, transport publiczny) oraz w jednostkach wykonujących zadania użyteczności publicznej i działających na zlecenie miasta, a także w tych jednostkach, którym na mocy ustawy miasto zapewnia wykonywanie zadań (służby, inspekcje, straż m.st. Warszawy).

-kampanie i działania edukacyjne w grupach, środowiskach, dzielnicach o wysokiej podatności na przyjmowanie zachowań dyskryminacyjnych

2) monitoringowe

-przyjmowanie zgłoszeń o zachowaniach dyskryminacyjnych (wobec pracowników i klientów) w jednostkach organizacyjnych miasta (np.: szpitale, szkoły, zakłady gospodarki komunalnej, transport publiczny) oraz w jednostkach wykonujących zadania użyteczności publicznej i działających na zlecenie miasta a także w tych jednostkach, którym na mocy ustawy miasto zapewnia wykonywanie zadań (służby, inspekcje, straż m.st. Warszawy),

-okresowe przedkładanie Radzie Miasta oraz Prezydentowi Warszawy raportu z odebranych zgłoszeń, oraz podawanie go do wiadomości opinii publicznej,

3) kontrolne

-kontrolowanie realizacji Warszawskiej Uchwały Antydyskryminacyjnej w jednostkach podlegających kontroli miasta.

Bartosz Lech
Kandydat Zielonych
do Rady Miasta st. Warszawy
z V okręgu Żoliborz-Bielany
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Siedziba biura krajowego Partii Zieloni:
ul. Marszałkowska 1 lok. 160
00-624 Warszawa
e-mail: biuro@zieloni2004.pl

www.partiazielonych.pl | www.zieloni2004.pl
15,377,076 Unikalnych wizyt