ENGLISH
Home O nas Kontakt Prawo Linki Galeria Publicystyka Historia Pobierz Rss KOMITET WYBORCZY PARTIA ZIELONI 2018/04/24
Partia Zielonych 2004
wesprzyj naszaangażuj się
MENU
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło



Aby założyć konto, wypełnij e-deklarację członka/członkini lub sympatyka/sympatyczki.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Home « Kampanie i Tematy « Zielona Gospodarka « Zielone miejsca pracy w dniu Święta Pracy

Zielone miejsca pracy w dniu Święta Pracy

Zdaniem Dariusza Szweda, współprzewodniczącego partii Zielonych 2004 wysokie bezrobocie w Polsce jest wynikiem m.in. niewłaściwej polityki Państwa w zakresie udzielania pomocy publicznej, systemem podatkowym niezgodnym z konstytucyjną zasadą zrównoważonego rozwoju oraz łamaniem zasady zanieczyszczający płaci będącej podstawową zasadą polityki ekologicznej w Polsce i w Unii Europejskiej. Zdaniem Szweda najważniejsze obszary polityki rządu wymagające reformy, w wyniku której powstaną nowe, zielone miejsca pracy to:

Rolnictwo

Od 1 maja 2004 roku rolnictwo i obszary wiejskie w Polsce zostały objęte Wspólną Polityką Rolną Unii Europejskiej. Zieloni 2004 wspólnie z Grupą Zielonych w Parlamencie Europejskim podejmują działania na rzecz zreformowania WPR tak, aby około 40 miliardów Euro przeznaczanych corocznie na dotacje dla rolników i obszarów wiejskich zapewniły zrównoważony rozwój wsi. Zdaniem Szweda kluczowym elementem zrównoważonego rozwoju na wsi jest tworzenie zielonych miejsc pracy i w związku z tym partia Zieloni 2004 postuluje wykorzystanie środków publicznych z budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej na dynamiczny rozwój rolnictwa ekologicznego, przyjaznej środowisku agroturystyki oraz zwiększenie zakresu realizacji programów rolnośrodowiskowych. W Czechach, kraju znacznie mniejszym od Polski rolnictwo ekologiczne zajmuje pięciokrotnie większy areał – odpowiednio 250 i 50 tysięcy hektarów – stwierdził Szwed. W Słowenii jeszcze przed wejściem do Unii rząd wspierał programy ochrony przyrody zintegrowane z produkcją rolniczą w ramach programów rolnośrodowiskowych, które obecnie otrzymują wsparcie z UE. Zieloni od wielu lat odnoszą się krytycznie do bardzo ograniczonego poziomu finansowania programów rolnośrodowiskowych z budżetu państwa i bardzo złego poziomu przygotowania do wykorzystania środków unijnych na te działania. Produkcja żywności ekologicznej i ochrona przyrody na obszarach wiejskich to szansa na setki tysięcy miejsc pracy tam, gdzie sytuacja ekonomiczna i społeczna jest najtrudniejsza – na polskiej wsi – podkreślił Szwed.

Energetyka

W 2003 roku górnictwo węgla kamiennego otrzymało ponad 60% ogólnej wielkości pomocy publicznej w Polsce. Partia Zieloni 2004 proponuje stopniową likwidację subwencji do wydobycia węgla kamiennego i przekierowanie uwolnionych środków na wsparcie badań naukowych nt. oszczędzania (efektywnego wykorzystania) energii i wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych oraz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w tym sektorze. Takie przesunięcie subwencji, czyli zazielenianie subwencji, zwiększy ilość stabilnych miejsc pracy w nowoczesnych, przyjaznych pracownikowi i środowisku naturalnemu sektorach gospodarki – uważa Szwed.

Przykłady:

  • termorenowacja budynków prowadząca do ograniczania zużycia energii do ich ogrzewania,

  • produkcja energooszczędnych urządzeń AGD, środków transportu (w tym samochodów), energooszczędnego oświetlenia itp.,

  • produkcja ogniw słonecznych, wodorowych ogniw paliwowych opartych na odnawialnych źródłach energii,

  • powstawanie małych, lokalnych elektrowni wodnych i wiatrowych, elektrowni na biomasę.



Ochrona środowiska i przyrody

Wejście do Unii Europejskiej przyniosło podniesienie rangi ochrony środowiska i przyrody poprzez wprowadzenie do polskiego systemu prawnego unijnych przepisów ekologicznych oraz zapewnienie wsparcia inwestycji ekologicznych ze środków UE. „Niestety nadal większość polityków i przedsiębiorców postrzega ochronę środowiska jako dodatkowy koszt a nie szansę na budowanie nowoczesnej gospodarki, tworzenie miejsc pracy w sektorze ekologicznym oraz poprawę jakości życia” – stwierdził Szwed. „Takiemu myśleniu zadają kłam społeczności lokalne, które coraz częściej nie zgadzają się na lokalizację szkodliwych przedsiębiorstw w swojej okolicy, widząc szansę w „sprzedawaniu” szumu lasu, czystego powietrza i pięknego krajobrazu” - dodał. Partia Zieloni 2004 postuluje przeprowadzenie przez rząd analizy potencjału powstania miejsc pracy w sektorze ochrony środowiska i przyrody, podobnie jak to analizuje się w przypadku innych sektorów gospodarki.

Zielona reforma podatkowa

Zieloni 2004 postulują realizację zielonej reformy podatkowej. ZRP polega na stopniowym ograniczaniu obciążeń nakładanych na pracę ludzką (podatki, składki ubezpieczeniowe) oraz podnoszeniu zielonych podatków nakładanych na zużycie nieodnawialnych surowców naturalnych i energii ze źródeł nieodnawialnych. Zieloni postulują, aby to przesunięcie ciężarów fiskalnych było neutralne dla wielkości budżetu Państwa – w ten sposób nie zmniejsza się ani nie zwiększa ilości nakładanych podatków a jedynie przesuwa się te podatki z pracy, na surowce i energię.

Wprowadzenie ZRF rozszerzy zakres badań naukowych, zwiększy innowacyjność i konkurencyjność gospodarki. Udział zielonych podatków w systemie fiskalnym jest najwyższy w krajach skandynawskich – najbardziej konkurencyjnych i innowacyjnych gospodarkach na świecie. Dodatkowo ZRF promuje rozwój gałęzi gospodarki intensywnie wykorzystujących pracę ludzką: rolnictwa ekologicznego, energetyki odnawialnej, transportu zbiorowego, opieki społecznej, kultury, sportu, turystyki itp. Zdaniem Zielonych 2004 realizacja takiej reformy podatkowej przyniesie nowe miejsca w pracy i jednocześnie poprawę jakości środowiska.

Kontakt:

Dariusz Szwed, przewodniczący partii Zielonych 2004

Zapraszamy do działu "Zielona gospodarka"

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Siedziba biura krajowego Partii Zieloni:
ul. Marszałkowska 1 lok. 160
00-624 Warszawa
e-mail: biuro@zieloni2004.pl

www.partiazielonych.pl | www.zieloni2004.pl
15,517,262 Unikalnych wizyt