ENGLISH
Home O nas Kontakt Prawo Linki Galeria Publicystyka Historia Pobierz Rss KOMITET WYBORCZY PARTIA ZIELONI 2018/04/21
Partia Zielonych 2004
wesprzyj naszaangażuj się
MENU
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoAby założyć konto, wypełnij e-deklarację członka/członkini lub sympatyka/sympatyczki.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Home « Dokumenty « Stanowiska Rady Krajowej - RSS
Partia Zieloni i Młodzi Socjaliści wspólnie domagają się szybkiego i rzetelnego wyjaśnienia sprawy tajnych więzień CIA w Polsce. Domagamy się: pełnej współpracy z Europejskim Trybunałem Praw Człowieka podczas rozpatrywania skarg przeciwko Polsce, zwolnienia kluczowych świadków w sprawie z tajemnicy państwowej, dopuszczenia pokrzywdzonych do udziału w śledztwie, zgodnie z tym, co gwarantuje im polskie i międzynarodowe prawo, umożliwienia pełnomocnikom pokrzywdzonych zapoznania się z aktami sprawy, ochrony niezależności i bezstronności toczącego się śledztwa. W przypadku udowodnienia złamania prawa przez urzędników państwowych należy ich – zgodnie z prawem – pociągnąć do odpowiedzialności.


Partia Zieloni zaapelowała w liście otwartym do Pana Premiera Donalda Tuska i minister Elżbiety Bieńkowskiej o radykalną zmianę polskiej polityki transportowej. Zdaniem Zielonych musi ona zapewniać długofalową wizję rozwoju zrównoważonego transportu, zwłaszcza kolejowego i miejskiego. Szansę na rozwój zapewnią środki unijne przewidziane na lata 2014-2020, pod warunkiem, że polski rząd będzie potrafił z tej okazji skorzystać.


Krakowskie koło Zielonych sprzeciwia się lekceważeniu głosu mieszkańców w sprawie organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich Kraków 2022. Domagamy się rozpowszechnienia wszystkich oficjalnych dokumentów dotyczących ZIO wśród mieszkańców Krakowa, przeprowadzenia niezależnych analiz ekologicznego i ekonomiczno-społecznego wpływu igrzysk, przeprowadzenia na ich temat panelu obywatelskiego lub sondażu deliberatywnego z udziałem mieszkańców, ekspertów i polityków oraz zainicjowania przez Radę Miasta Krakowa referendum w tej sprawie. Szacunkowy budżet ZIO zakłada wydatki przekraczające 21 miliardów złotych, co będzie stanowiło znaczące obciążenie dla budżetów samorządowych i budżetu państwa. Co więcej, wydatki te mogą znacząco wzrosnąć, ponieważ badania naukowe wskazują, że faktyczne koszty organizacji igrzysk są wyższe od szacunków średnio o 179%. Tymczasem ostatnie lata w Krakowie to przede wszystkim problem zadłużenia i radykalne cięcia w usługach publicznych. Te ostatnie oznaczały między innymi prywatyzację stołówek szkolnych, której następstwem był znaczny spadek liczby uczniów korzystających z ciepłych posiłków w szkole (o około 2500 osób). Jeśli powtórzy się scenariusz z organizowanych wcześniej igrzysk, to sytuacja osób mniej- i średniozamożnych w naszym mieście jeszcze bardziej się pogorszy. Czeka nas bowiem wzrost czynszów, cen mieszkań i zadłużenia, kolejna fala cięć w edukacji i wstrzymanie inwestycji społecznych (np. w infrastrukturę rowerową czy budowę przedszkoli).


Partia Zieloni ostro skrytykowała założenia do nowej ustawy o odnawialnych źródłach energii, które rząd przedstawił 17 września br., a także sam tryb prac nad ustawą. Zieloni domagają się, by nowe prawo o odnawialnych źródłach energii (OZE) służyło społeczeństwu i środowisku oraz małym i średnim przedsiębiorstwom, a nie wielkim koncernom zatruwającym atmosferę.


Zieloni domagają się jak najszybszego wprowadzenia rekomendacji pokontrolnych z raportu NIK w sprawie sytuacji zwierząt bezdomnych i przebywających w schroniskach. Większość gmin nie wywiązuje się ze swoich obowiązków w zakresie opieki nad zwierzętami wynikających z ustawy o ochronie zwierząt.


Zieloni zapowiedzieli samodzielny start w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zapraszając jednocześnie do tworzenia wspólnych list wszystkie osoby i środowiska, którym bliska jest wizja Europy otwartej i solidarnej, nieprzerzucającej kosztów kryzysu na społeczeństwa.


Ze wstydem i oburzeniem przyjęliśmy reakcję polskiego rządu w sprawie prośby o azyl polityczny wystosowanej przez Edwarda Snowdena. Reakcja premiera Donalda Tuska i ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego urąga standardom kraju, w którym obowiązują demokratyczne zasady poszanowania prawa. Platforma Obywatelska po raz kolejny pokazała, co myśli o prawach człowieka, o zwykłych ludziach, o naszych prawach i swobodach obywatelskich, o naszej prywatności i o tych ludziach, którzy walczą o te wartości i zasady z narażeniem własnego życia.


Partia Zieloni apeluje o poparcie zmian w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, przygotowanych przez ekspertów i ekspertki Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej i zgłoszonych przez Parlamentarny Zespół ds. Racjonalnej Polityki Przeciwdziałania Narkomanii w mijającym tygodniu.


Zieloni zaapelowali do wszystkich klubów parlamentarnych o poparcie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Jutro w Sejmie pierwsze czytanie.


Zieloni domagają się przeprowadzenia rzetelnego śledztwa w sprawie więzień CIA w Polsce, a w przypadku udowodnienia złamania prawa przez urzędników państwowych pociągnięcia ich do odpowiedzialności.


Zieloni poparli rezolucję w sprawie zakazu upraw GMO w Polsce przyjętą podczas Ogólnopolskiego Spotkania Ekologicznych Organizacji Pozarządowych Ekolumna 2010 w Spale.


Zieloni poparli rezolucję w sprawie Puszczy Białowieskiej, przyjętą przez uczestniczki i uczestników Ogólnopolskiego Spotkania Ekologicznych Organizacji Ekologicznych Ekolumna 2010. W liście do ministra środowiska Andrzeja Kraszewskiego zaapelowali o ochronę Puszczy Białowieskiej.


Zieloni poparli rezolucję przeciwko budowie w Polsce elektrowni atomowych, przyjętą podczas Ogólnopolskiego Spotkania Ekologicznych Organizacji Pozarządowych Ekolumna 2010. Sygnatariuszki i sygnatariusze rezolucji postulują zmniejszenie energochłonności polskiej gospodarki, modernizację istniejącej infrastruktury i rozwój odnawialnych źródeł energii.


Zieloni poparli list otwarty środowisk ekologicznych skierowany do Rządu, Parlamentu, władz samorządowych i mediów w sprawie powodzi, w któym domagają się m.in. podjęcia konkretnych kroków w kierunku ograniczenia ryzyka powodzi i zmniejszenia strat powodziowych, zgodnych z Dyrektywą Powodziową i Ramową Dyrektywą Wodną UE. Sygnatariusze i sygnatariuszki listu domagają się także przedstawienia przez rząd szczegółowego raportu, odpowiadającego na pytanie, na jakie działania w ostatnich 10 latach były wydawane środki budżetowe, pomocowe UE oraz kredyty banków europejskich i Banku Światowego dedykowane ochronie przeciwpowodziowej.


Zdaniem Zielonych kandydaci ubiegający się o urząd Prezydenta RP unikają merytorycznej debaty. Dotychczas żaden z nich nie przedstawił spójnego programu, w którym odniósłby się do najważniejszych kwestii, jakimi żyje polskie społeczeństwo. Dlatego Zieloni sprawdzają programy kandydatów na prezydenta według specjalnie przygotowanego zestawu pytań. Do 15 czerwca Zieloni przedstawią ranking kandydatów zbudowany według wyników analizy wykonanej przy pomocy zielonego indeksu.
Strona 1 z 2 1 2 >
Siedziba biura krajowego Partii Zieloni:
ul. Marszałkowska 1 lok. 160
00-624 Warszawa
e-mail: biuro@zieloni2004.pl

www.partiazielonych.pl | www.zieloni2004.pl
15,502,236 Unikalnych wizyt